Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Belgische minister wil bij veiling ruimte maken voor vierde mobiele netwerk
#1
De Belgische minister van Telecom, Alexander de Croo, wil bij de komende frequentieveiling ruimte maken voor een vierde bedrijf dat een mobiel netwerk kan aanleggen in België. Momenteel zijn er in België drie mobiele providers.

De Croo wil bij de veiling ruimte reserveren voor een nieuwkomer, zoals Nederland dat deed in 2012 toen Tele2 relatief goedkoop frequenties kon kopen voor het eigen 4g-netwerk. Dankzij die nieuwkomer moet de concurrentie op de mobiele markt in België toenemen, zegt De Croo. Op dit moment heeft België drie providers met een eigen netwerk: Proximus, Telenet en Orange.

De overheid gaat in het komende jaar spectrum veilen dat mobiele netwerken mogelijk maakt voor de komende twintig jaar. Daarom is dit juist het moment om na te denken over meer concurrentie voor de mobiele providers, zo redeneert de minister. Er is bovendien interesse van andere bedrijven om een mobiele provider met een eigen netwerk te worden, zo zou het BIPT hebben geconstateerd.
Antwoord
#2
Vicepremier en minister van Telecom Alexander De Croo wil volgend jaar bij de veiling van de nieuwe 4G- en 5G-licenties een vierde netwerkoperator toegang geven tot de Belgische mobiele markt. Die markt is nu verdeeld tussen Orange, Proximus en Telenet. Landen met vier mobiele netwerken kennen lagere prijzen voor mobiele data, een hoger datagebruik en meer investeringen, meldt de bewindsman in een nieuwsbericht.
In het voorjaar van 2019 vindt er een nieuwe spectrumveiling plaats. Naast de bestaande mobiele frequenties waarvan de licenties in maart 2021 aflopen (900, 1800 en 2600 MHz-banden), zullen ook nieuwe frequenties geveild, voornamelijk voor het gebruik van 5G vanaf 2020 (700, 1400, 3600 MHz-banden).
Minister De Croo wil de veiling van de licenties aangrijpen om een vierde mobiel netwerk toe te laten. Dat zou gebeuren door een bepaald gedeelte van het spectrum voor te behouden voor een nieuwkomer.

Gebruik mobiele data lager dan in andere EU-landen

De Croo: “België scoort vandaag bijzonder zwak in het gebruik van mobiele data. Tegelijk liggen de prijzen voor mobiele data bij ons een pak hoger dan in andere landen. Door ruimte te creëren voor een nieuw, vierde mobiel netwerk zorgen we voor extra investeringen, sterkere prijsconcurrentie en lagere prijzen voor de consument.”

De Croo spreekt van een unieke kans om de Belgische markt opnieuw te ordenen, door een combinatie van factoren:

De nieuwe licenties krijgen een looptijd van twintig jaar.
Er komt een technologieshift aan van 4G naar 5G. Een nieuwe operator kan onmiddellijk starten met de bouw van een nieuw 5G-netwerk en zal de andere operatoren stimuleren om ook snel 5G uit te rollen.
De nieuwe marktanalyse van telecomregulator BIPT maakt het ook mogelijk dat een vierde speler niet alleen een mobiel netwerk kan uitbouwen, maar aan een redelijke prijs ook toegang krijgt tot kabel en fiber.
De veiling van het spectrum zou zo’n 700 miljoen euro kunnen opbrengen. De Belgische overheid wil de opbrengst deels besteden aan terugdringing van de staatsschuld, deels aanwenden voor de begroting.

Vierde MNO in 3G-tijdperk

De uitrol van een vierde mobiele netwerk is een politieke wens met een voorgeschiedenis. Al bij de UMTS-veiling was er een vierde licentie, die echter niet verkocht werd. De Belgische overheid heeft een wettelijke regeling ontwikkeld waarbij de bestaande operatoren een deel van hun 900 en 1800 spectrum moesten afstaan. De vierde operator zou dan in drie frequentiebanden kunnen lanceren.

Telenet was lange tijd de gedoodverfde kandidaat voor die rol. Dat veranderde echter toen het BIPT via een marktanalyse besloot om de kabel in Vlaanderen open te stellen. Telenet zag daarop af van een eigen netwerk, maar werd MVNO op het netwerk van Mobistar, nu Orange Belgium. Nog later werd Base (KPN Belgium) overgenomen. Telenet heeft nu dus een eigen mobiel netwerk.
Antwoord
#3
Toezichthouder BIPT heeft onderzocht wat een vierde mobiele operator zou betekenen op de Belgische markt. De overheid is bezig met de opzet van de frequentieveiling en onderzoekt hoe een toetreder de markt zou veranderen. Minister De Croo is voorstander van meer concurrentie. In 2019 vindt er een nieuwe grote spectrumveiling plaats voor mobiele operators. Naast de reeds bestaande mobiele frequenties, waarvan de licenties in maart 2021 aflopen (900, 1800 en 2000 MHz-banden), zullen er ook nieuwe frequenties geveild worden voor gebruik vanaf 2020 (met name de 700, 1400, 3600 MHz-banden). Deze nieuwe frequenties zijn met name geschikt voor de introductie van 5G.
Het BIPT heeft het aanbod onderzocht. Anders dan op de vaste markt zijn er geen belangrijke toegangsproblemen voor MVNOs en andere dienstenleveranciers. De kwaliteit van de netwerken is hoog, met een goede outdoordekking, ook in het buitengebied. Onder de huidige vergunningen is de uitrol al per gemeente te bekijken.

Bovendien concludeert het BIPT inzake het prijsniveau dat de prijzen van de mobiele telefoondiensten in België een dalende trend kennen de voorbije jaren. Vergeleken met andere landen zijn de abonnementen met een grote databundel erin echter relatief duur.

Een vierde speler kan volgens het BIPT dus een positieve rol spelen voor het verder aanscherpen van de prijsconcurrentie. Op basis van de ervaringen in het buitenland met een toetreder als vierde speler (Frankrijk, Nederland, Italië) mag worden verwacht dat de prijzen, zeker in een eerste fase, sterk gaan dalen. Ook blijkt dat deze nieuwkomers vaak met nieuwe prijsformules en diensten de markt betreden waardoor ook bestaande operatoren zich aanpassen.

Voldoende spectrum voor toetreder

Belangrijkste voorwaarde voor een mobiele telecommunicatiemarkt met vier operatoren met een eigen netwerk is de aanwezigheid van voldoende radiospectrum, zodat de vier operatoren ook effectief hun eigen netwerk kunnen uitrollen.

De veiling zorgt voor méér spectrum in de markt. Ook met een verdeling over vier MNO’s is er per aanbieder meer beschikbaar dan nu. Er is volgens BIPT voldoende spectrum voor een vierde speler. Wel wordt de uitrol complex en duur voor een nieuwkomer. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor een eventuele vierde operator is om alle bouw- en leefmilieuvergunningen te krijgen voor de sites, masten en de stralingsnormen, vooral in Brussel.

Impact op lange termijn ongewis

De impact op de langere termijn en op het algemeen investerings- en dus kwaliteitsniveau is minder duidelijk. Zo bestaan er tegenstrijdige studies over de impact op het niveau van de investeringen. Er zijn ook indicaties dat het investeringsniveau bij de bestaande operatoren onder druk kan komen te staan door verminderde winsten. Dit geldt meer bij een operator die minder winstgevend is dan zijn sectorgenoten.

Het effect op het kwaliteitsniveau is tweeledig. Enerzijds kan men uit een verhoogde concurrentie meer innovatie verwachten. Anderzijds kan de verlaagde winst ook betekenen dat operatoren minder zullen investeren in zones waar de concurrentie niet speelt (bv. de dekking van de rurale gebieden) of kosten zullen drukken op kwaliteit om een antwoord te bieden aan de prijsconcurrentie. Wat het eerste punt betreft, valt op te merken dat dekkingsvereisten die verbonden worden aan de licenties een adequate dekking kunnen verzekeren.

Het BIPT noemt het ook belangrijk dat er andere maatregelen zijn voor de concurrentie, zoals tarieftransparantie en mogelijkheden voor een mobile-only operator om toegang te krijgen tot de vaste markt – voor quad play. Het BIPT concludeert uiteindelijk dat de markt moet bepalen of een vierde operator commercieel levensvatbaar is en blijft. Op langere termijn is consolidatie van vier naar drie niet uit te sluiten, maar dan heeft in de tussentijd de concurrentie effect gehad. Er is ook een scenario denkbaar, waarbij al het spectrum terechtkomt bij de drie huidige aanbieders.
Antwoord
#4
Een nieuwe speler zorgt voor meer antennes, en meer straling.
De technologiefederatie Agoria, waar de mobiele netwerkspelers Proximus, Telenet en Orange lid van zijn, gaat in het verweer tegen de komst een vierde netwerkspeler.

Het rapport dat de telecomwaakhond BIPT donderdag publiceerde over een mogelijke intrede van een vierde netwerkspeler leidt tot beroering.

Het BIPT zag geen onoverkomelijke bezwaren voor het toelaten van een vierde netwerk, dat minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) bepleit. De prijzen zullen dalen, de impact op kwaliteit van de netwerken is niet duidelijk. Wel zijn er praktische kanttekeningen, onder meer over het plaatsen van extra antennes.

Iliad

De technologiefederatie Agoria, die Proximus PROX-1,84% , Telenet TNET-5,13% en Orange Belgium OBEL-3,97% onder haar leden telt, leest het rapport helemaal anders. Volgens haar wijst maar een van de vier scenario's die het BIPT uittekent op mogelijk succes: als de nieuwe speler meteen voldoende schaal en slagkracht verwerft.

Alleen als de nieuwe speler voldoende schaal en slagkracht verwerft, kan de intrede een succes worden, merkt Agoria op.
Agoria waarschuwt ook voor fors jobverlies. Dat is een element waar het BIPT zich niet over wilde uitspreken, omdat het daar geen competentie over in huis heeft. Agoria maakte de oefening wel en keek daarvoor naar Frankrijk. Daar kwam in 2012 Iliad, van de Franse telecommagnaat Xavier Niel, op de markt. Die naam zien analisten ook in ons land als 'meest waarschijnlijke' kandidaat voor een vierde licentie.

'Een gelijkaardig scenario als in Frankrijk zou in België neerkomen op het verlies van drieduizend directe en evenveel indirecte banen', onderstreept Agoria. In Frankrijk zelf leidde de intrede van Free, de merknaam waaronder Iliad opereert, volgens Agoria tot het verlies van 15.000 jobs.

Straling

In tegenstelling tot het BIPT is Agoria er wel van overtuigd dat er sprake zal zijn van kwaliteitsverlies op de netwerken. Het plakt daar zelfs een cijfer op. 'Er komt een daling van 20 procent van de kwaliteit van bestaande dienstverlening', aldus Agoria. België dreigt ook achterop te hinken voor het supersnelle mobiel netwerk 5G. 'Netwerkinvesteringen om die trein te halen worden onzeker.'

Tot slot hamert Agoria op de voornaamste kanttekening die het BIPT maakt, over de antennes en de masten. Een nieuwe speler moet nieuwe antennes plaatsen, al zijn de dekkingsvereisten minder streng dan voor bestaande operatoren. Die extra antennes betekenen ook meer straling.
Antwoord
#5
De Belgische telecomwaakhond BIPT heeft in een rapport aangegeven dat de toevoeging van een vierde mobiele provider op de telecommarkt een positieve rol kan spelen voor het aanscherpen van de prijsconcurrentie. Telecomminister Alexander De Croo wil zo'n vierde speler introduceren.

BIPT merkt op dat op basis van enkele ervaringen uit het buitenland aangenomen mag worden dat de intrede van een vierde speler leidt tot een sterke daling van de prijzen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar Nederland, waar Tele2 in 2012 tot de mobiele markt toetrad en relatief goedkoop frequenties kon kopen voor een eigen 4g-netwerk. Dit leidde tot meer concurrentie, lagere prijzen en grotere databundels.

Volgens de Belgische telecomwaakhond is het zo dat nieuwkomers vaak met nieuwe prijsformules en diensten komen, waardoor de bestaande operators zich genoodzaakt voelen hun diensten en prijzen aan te passen. BIPT heeft ook onderzocht of het technisch mogelijk is om een vierde speler op de markt te introduceren. Dat is volgens de telecomwaakhond het geval: "er is voldoende spectrum aanwezig voor vier mobiele operatoren."

Wel erkent BIPT dat het een uitdaging kan worden voor de vierde speler om de nodige bouw- en leefmilieuvergunningen te verkrijgen voor bijvoorbeeld zendmasten en stralingsnormen, met name in Brussel. Daarnaast stelt de waakhond dat een nieuwe speler niet alleen een positief effect op het kwaliteitsniveau kan hebben, in de vorm van meer innovatie als gevolg van de toegenomen concurrentie; BIPT meldt dat de verlaagde winst er ook toe kan leiden dat de operators minder investeren in bijvoorbeeld landelijke gebieden waar relatief weinig concurrentie is.

De Belgische minister van Telecom, Alexander de Croo, heeft een maand geleden bekendgemaakt dat hij bij de komende uitgebreide frequentieveiling in 2019 ruimte wil maken voor een vierde operator om een mobiel netwerk aan te leggen. Volgens hem betaalt de Belgische consument op dit moment teveel doordat er te weinig concurrentie is. Op dit moment wordt de mobiele markt in België beheerst door drie providers: Proximus, Telenet en Orange. Deze bedrijven zijn niet blij met de eventuele introductie van een vierde speler. Telenet-ceo John Porter zei eerder het een slecht voorstel te vinden en hij denkt dat een vierde speler 'nauwelijks effect heeft op de prijzen'.

De Croo zegt dat het rapport van BIPT 'stevig onderbouwd en genuanceerd' is. Hij is zich bewust van de weerstand van de bestaande providers, maar stelt tegenover de VRT dat de consument niet goed gediend is bij de huidige situatie: "Natuurlijk zullen de bestaande operatoren zich blijven verzetten tegen de intrede van een nieuwe concurrent. Ze blijven de koek de volgende twintig jaar het liefst onder hun drie verdelen. Dat is ook normaal. Alleen sporen de belangen van de bestaande operatoren niet met het belang van de de consument die recht heeft op lagere prijzen."
Antwoord
#6
Providers en politiek zucht
Antwoord
#7
België zal eind 2019 een spectrumveiling organiseren voor 5G en het gaat daarbij ruimte bieden voor de toetreding van een nieuwe mobiele operator. Dat maakt minister van Telecom Alexander De Croo bekend. Het kernkabinet van de federale regering heeft het licht op groen gezet voor de veiling van een groot aantal frequentiebanden. De eerstvolgende ministerraad zal daartoe een wetsontwerp en de bijhorende ontwerpen van koninklijk besluit goedkeuren. In de voorwaarden wordt voorzien dat, indien er interesse is op de markt, een nieuwe mobiele operator kan toetreden aan correcte voorwaarden die een gelijk speelveld voorzien met de bestaande operatoren. De mogelijke intrede van een vierde operator kan zorgen voor lagere prijzen, meer innovatie en een snellere uitrol van 5G, meent De Croo.
De spectrumveiling voorziet in de veiling van de frequenties voor een periode van twintig jaar. Een aantal van de geveilde spectrumbanden zal bruikbaar zijn voor 5G. Er zullen na de veiling voldoende frequenties ter beschikking zijn voor dienstverlening door vier operatoren. Ook bij intrede van een vierde operator zullen de drie bestaande operatoren na de veiling over meer frequenties beschikken dan nu het geval is.

De volgende bestaande frequentiebanden zullen opnieuw geveild worden tot 2041:

900 MHz (35 MHz)
1800 MHz (75 MHz)
2100 MHz (60 MHz)

Deze nieuwe banden zullen geveild worden voor een periode van 20 jaar:

700 MHz (30 MHz)
1400 MHz (90 MHz)
3600 MHz (400 MHz).

Bijkomende dekkingsverplichtingen

Om zoveel mogelijk mensen toegang te verzekeren tot supersnel internet zal de federale regering bovendien bijkomende dekkingsverplichtingen opleggen aan de mobiele operatoren. Vandaag bestaat de grootste dekkingsverplichting erin om 98 procent van de bevolking te dekken met een snelheid van 3 Mbps vanaf 30 november 2019. De volgende bijkomende dekkingsverplichtingen worden ingevoerd:

99,5% van de bevolking vanaf 2021
99,8% van de bevolking, met een snelheid van 3 tot 6 Mbps, na 6 jaar
een dekkingsverplichting van de belangrijkste spoorlijnen

Vierde operator gezocht

De intrede van een vierde mobiele operator zal volgens BIPT leiden tot lagere prijzen voor mobiele telefonie en dataverkeer. Bovendien zal een extra speler niet alleen een effect hebben op de mobiele, maar ook op de vaste markt (tv, telefonie en vast internet), verklaart de minister. De nieuwe marktanalyse van het BIPT biedt aan alternatieve operatoren immers interessantere voorwaarden dan vroeger om toegang te krijgen tot het kabel- en glasvezelnetwerk, en om internet-only diensten aan te bieden.

BIPT heeft aangegeven dat een eventuele entree van een vierde operator niet door de overheid kan worden opgelegd. Deze kan enkel de mogelijkheden creëren. BIPT gaf wel aan dat een marktpartij met aangetoonde staat van dienst in een grote, mature markt voor mobiele telefonie interesse had laten blijken om tot de Belgische markt toe te treden.

Veiling levert minimaal EUR 680 miljoen op

Op het verzoek van het BIPT heeft Analysys Mason een studie uitgevoerd voor de banden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz, 700 MHz en 1400 MHz. Het verslag van Analysys Mason omvat onder meer aanbevelingen over de waarde van het spectrum die minimaal geraamd wordt op ongeveer EUR 680 miljoen. Dit bedrag kan eventueel nog oplopen door de biedingen tijdens de veiling.

Proximus niet gelukkig met keuze voor vierde operator

Proximus, naast Orange Belgium en Telenet (Base), één van de bestaande drie mobiele operators in België, betreurt de beslissing van de federale regering om de spectrumveiling in 2019 open te stellen voor een vierde mobiele operator. Proximus is van mening dat een nieuwe toetreder op korte termijn ‘inderdaad de prijzen voor de consument doen dalen, maar zal ook onmiddellijk gevolgen hebben voor de kwaliteit van het netwerk en de winstgevendheid van de sector. Dit zal onvermijdelijk de netwerkinvesteringen en de tewerkstelling in de Belgische telecomsector onder druk zetten.’

Orange Belgium liet eerder al bij monde van CEO Michael Trabbia weten geen voorstander te zijn van een eventuele vierde operator in de Belgische mobiele markt. Trabbia stelde dat er op de Belgische mobiele markt geen probleem is met concurrentie en verwijst daarbij naar spelers als Medialaan, VOO en LycaMobile.
Antwoord
#8
Pfff kost 6000 banen
Antwoord
#9
De Franse provider en prijsvechter Iliad heeft geen interesse in de Belgische telecommarkt. De partij werd door analisten genoemd als de gedoodverfde kandidaat om de vrijgekomen positie als vierde operator in het land in te nemen.

Volgens De Morgen heeft Iliad in een investeerdersgesprek laten weten dat de aandacht uitgaat naar thuisland Frankrijk en Italië. Dat antwoordde de ceo van de Franse operator op een vraag of het bedrijf interesse heeft in de Belgische en Duitse markt.

De Belgische telecomwaakhond BIPT gaf eerder dit jaar een rapport uit en meldde daarin dat er interesse was van nieuwe operators om in België aan de slag te gaan. Analisten gingen er vanuit dat het ging om het Franse Iliad.

Alexander De Croo, de Belgische minister van Telecom, wil al langer een vierde speler op de Belgische telecommarkt, om de concurrentie te bevorderen. De Belgische regering bereikte in juli daarover een akkoord. Bij de komende frequentieveiling in 2019 wordt er ruimte gemaakt voor een vierde operator.

Volgens De Croo betalen Belgische consumenten momenteel te veel door een gebrek aan concurrentie. De Belgische telecommarkt wordt beheerst door Proximus, Telenet en Orange. Of er andere partijen dan Iliad interesse hebben om de Belgische markt te betreden, is niet bekend.
Antwoord
#10
die kennen we nog van ping en zon. lang heeft dat allemaal niet geduurd
Antwoord