Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Orange Belgium betreurt definitief besluit toezichthouders groothandelsprijzen kabeln
#1
Orange Belgium stelt het te betreuren het dat opmerkingen van de Europese Commissie slechts in geringe mate hebben geleid tot wijzigingen in het ontwerpbesluit van Belgische toezichthouders over de groothandelstarieven voor de toegang tot de kabelnetwerken.

De operator schrijft in een reactie te menen dat de groothandelstarieven, met name voor hoge snelheid-internet toegangsdiensten, aanzienlijk hoger zullen blijven dan de 'billijke tarieven'. Dit werkt vooral ten nadelen van de Belgische consument. Bovendien zal de 'aanzienlijke' verhoging van de tarieven (tot 25%) in de loop van de tijd leiden tot ongerechtvaardigde en regelmatige prijsverhogingen voor gebruikers.

Gevolgen toegangsbesluit monitoren

Orange Belgium verzoekt de bij het ontwerpbesluit betrokken toezichthouders om, zoals hen gevraagd is door de Europese Commissie, de gevolgen van deze beslissing op de prijsevolutie voor de Belgische klanten van nabij te volgen.

Dat moet ook inhouden dat zij een herziening van de groothandelsprijzen starten zodra een negatief effect op de retailprijzen wordt vastgesteld, zodat systematische retail-tariefstijgingen kunnen worden beperkt. Een dergelijke evaluatie moet volgens Orange Belgium uiterlijk voor het einde van 2021 worden gepland.

Toegang tegen billijk tarief

De toezichthouders stellen dat hun beslissingen operatoren zonder eigen kabelnetwerk wel degelijk wholesaletoegang tot de kabelnetwerken bieden tegen een billijk tarief. Dat maakt het het volgens hen mogelijk de concurrentie op de retailmarkt te ontwikkelen ten voordele van de gebruikers, terwijl de netwerkoperatoren voor die toegang correct worden vergoed.

De CRC (Conferentie van regulatoren voor de elektronische-communicatiesector: het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) heeft woensdag 27 mei haar beslissingen over de wholesaletoegangstarieven gepubliceerd. Het betreft toegang tot de kabelnetwerken van Telenet, Brutélé en Voo. Er zijn diverse besluiten gepubliceerd, waaronder een voor de regio rondom de tweetalige hoofdstad Brussel.
Antwoord