Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Proximus en Orange gaan infrastructuur voor mobiele netwerken delen
#6
De Belgische Mededingingsautoriteit onderzoekt de netwerksamenwerking tussen Proximus en Orange Belgium. De twee aanbieders hebben plannen om hun mobiele radionetwerk gezamenlijk te upgraden voor 5G. De integratie is tot 20 maart stilgelegd voor onderzoek door het BIPT.

Deze schorsing dient met name de overgang van personeel te betreffen, meldt de BMA. "Zij staat niet in de weg aan een uitsturen van RFPs (Request for Proposal) voor de verwerving van netwerkapparatuur en de selectie van desgevallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet leidt tot het sluiten van bindende overeenkomsten. Orange en Proximus dienen het Mededingingscollege en het Auditoraat ten laatste op 9 maart 2020 te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de houding van het BIPT dienaangaande."

De BMA heeft op 8 januari na een klacht van Telenet een voorlopige maatregel genomen. Proximus en Orange Belgium moeten hun plannen opschorten tot 20 maart. Telenet verwelkomt de maatregel, waar het om had gevraagd. Proximus en Orange zeggen er kennis van genomen te hebben.

Onderzoek toezichthouders

Het BIPT heeft al een onderzoek aangekondigd. Orange Belgium en Proximus dienen het Mededingingscollege en het Auditoraat van de BMA te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de houding van het BIPT dienaangaande, schrijft Telenet in een persbericht.

De twee aanbieders willen actieve apparatuur gaan delen in het radionetwerk, voor 2G tot en met 5G. Telenet zegt te begrijpen waarom ze – binnen de grenzen van de wet – hun netwerk willen delen, maar stelt dat de consequenties voor de mededinging groot zijn.

Telenet bestrijdt dat via procedures bij de autoriteiten. Volgens Telenet gaat het aantal infrastructuurspelers van drie naar twee. Samen hebben Proximus en Orange Belgium een marktaandeel van 75 procent en een quasi-monopolie in het zakelijke segment.

Operators werken verder aan plan

Orange Belgium en Proximus melden in een gezamenlijk persbericht dat hun samenwerking niet is verboden en dat ze meewerken aan het onderzoek. Tijdens de procedure over voorlopige maatregelen zijn Orange Belgium en Proximus enkele verbintenissen aangegaan die de doelstellingen van de overeenkomst niet belemmeren, dit om de door het BIPT geuite aandachtspunten nader te verduidelijken en te beantwoorden.

Rekening houdend met het snelle verloop van deze procedure, heeft de Mededingingsautoriteit beslist om de uitvoering van de overeenkomst voor het delen van mobiele netwerken tot 16 maart 2020 op te schorten om het BIPT extra tijd te geven om de laatste wijzigingen aan de bepalingen van de overeenkomst te beoordelen en na te gaan of de aangegane verbintenissen worden nagekomen. Gedurende deze periode kunnen Orange Belgium en Proximus nog steeds voorbereidende maatregelen nemen.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord


Berichten in dit topic
RE: Proximus en Orange gaan infrastructuur voor mobiele netwerken delen - door master-magic - 13-01-2020, 13:46