Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Telenet ziet omzet dalen met 1%
#1
Telenet heeft over de eerste negen maanden van 2019 een omzet gerealiseerd van EUR 1,91 miljard. De omzetgroei van 1 procent jaar-op-jaar was vooral het gevolg van de overnames van de bedrijven Nextel en De Vijver Media. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Belgische kabelaanbieder.

Op organische basis was er sprake van een omzetkrimp van 1,4 procent. Er was weliswaar een stabiele omzet uit kabelabonnementen, maar de wholesale-omzet daalde als gevolg van diverse oorzaken. Daaronder het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN; lagere interconnectie-opbrengsten als gevolg van lagere vaste afgiftetarieven en dalende sms-volumes; lagere opbrengsten uit mobiele telefonie als weerspiegeling van lagere opbrengsten uit het gebruik

Lichte omzetdaling Q3

In het derde kwartaal steeg de omzet 1 procent jaar-op-jaar naar EUR 649 miljoen. Op organische basis was er sprake van een omzetdaling met 2 procent vanwege het verlies van het eerdergenoemde MVNO-contract.

De nettowinst kwam in de eerste negen maanden van 2019 uit op EUR 142,9 miljoen. In het derde kwartaal bedroeg de nettowinst EUR 86,9 miljoen. De winstdaling in de eerste negen maanden bedroeg 30 procent jaar op-jaar, als gevolg van hogere netto financieringslasten in de periode. De stijging van de bedrijfswinst met 8 procent jaar-op jaar kon deze klap niet goed maken.

Daling aangepaste Ebitda

De aangepaste Ebitda bedroeg EUR 1.024,5 miljoen in de eerste negen maanden, +3 procent jaar-op-jaar. dat is met inbegrip van de impact van Nextel en De Vijver Media en de toepassing van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019. Op rebased basis daalde de aangepaste Ebitda in dezelfde periode licht met 1 procent jaar-op-jaar.

Over het derde kwartaal bedroeg de aangepaste Ebitda EUR 359,7 miljoen, op rebased basis 1 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Er was wel sprake van een verbetering ten opzichte van de daling met 2 procent in het tweede kwartaal. De aangepaste Ebitda-marge groeide met 150 basispunten naar 55,4 procent.

Telenet heeft EUR 428,2 miljoen geïnvesteerd in de eerste negen maanden, waaronder in de uitzendrechten van de Britse Premier League voor de drie volgende seizoenen. Exclusief deze uitzendrechten kwamen de toe te rekenen investeringsuitgaven uit op 21 procent van de groepsomzet.

Sterke groei fmc-klantenbasis

Er was volgens Telenet een aanhoudend sterke groei van de FMC (vast-mobiele)-klantenbasis naar 508.200 eind derde kwartaal, een stijging met 35 procent jaar-op-jaar en goed voor ongeveer 24 procent van het totaal aantal abonnementen. Bij vaste diensten was er sprake van een seizoengebonden zwakkere prestatie voor breedbandinternet, kabeltelevisie en vaste telefonie versus tweede kwartaal.

Telenet zag een ‘robuuste netto groei’ van de vast-mobiel geconvergeerde bundels ‘WIGO’ en ‘YUGO’ in KW3 (+40.400), een stijging van 4 procent versus het tweede kwartaal van 2019. Dit ondanks het normaal zwakkere derde kwartaal. Deze groei was het beste resultaat sinds het derde kwartaal van 2017.

Het aantal postpaid-abonnees vertoonde in het derde kwartaal weer groei (+42.800), vooral dankzij de aanhoudende FMC-groei en productverbeteringen in H1 2019. Een hogere verhouding van abonnees op productbundels, inclusief meer premium breedbandklanten, vergrootte de ARPU per klantrelatie naar 57,4 in de eerste negen maanden van het jaar.

Overige resultaten (1e 9 maanden):

Netto kasstroom uit operationele activiteiten: EUR 754 miljoen.
Netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten: EUR 304,5 miljoen.
Netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten EUR 455,3 miljoen.
Aangepaste vrije kasstroom: EUR 270,1 miljoen (KW3 2019: € 63,4 miljoen), -19 procent jaar-op-jaar (Q3, 2018 telde een EUR 40,6 miljoen hogere bijdrage van het leverancierskredietprogramma).

Verwachtingen

Telenet mikt op een rebased samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom met 6,5-8,0 procent in de periode 2018- 2021, met een verwachte daling van de omzet en de aangepaste Ebitda in 2019 wegens niet nader genoemde uitdagingen en tegenwinden.

De operator verwacht voor heel 2019 een afname van de omzet met 2 procent in plaats van de eerder verwachte 2,5 procent. Alle andere financiële doelstellingen zijn onveranderd voor het volledige jaar.

Wegens verbetering van de totale netto schuldgraad per 30 september 2019 heeft de raad van bestuur de uitkering goedgekeurd van een bruto tussentijds dividend van EUR 63,2 miljoen, ofwel EUR 0,57 per aandeel. Bij goedkeuring door de aandeelhouders zal dit dividend begin december worden uitbetaald. verder heeft Telenet 1.178.498 eigen aandelen ingenomen en vernietigd.

Daarnaast zal de raad in februari 2020, in samenhang met de publicatie van de resultaten voor het boekjaar 2019, beslissen over het slotdividend dat - met goedkeuring door de aandeelhouders - in mei 2020 wordt uitbetaald.
Antwoord