Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIPT keurt voorlopige freq toe voor 5G
#1
De Belgische telecomtoezichthouder BIPT heeft vijf operators voorlopige gebruiksrechten toegekend in de 3600-3800 MHz radiofrequentieband. Het gaat om Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet. Dat heeft het BIPT in vijf afzonderlijke besluiten bepaald.

In de 3600-3800 MHz-frequentieband is er een totaal van 200 MHz radiospectrum beschikbaar. Het is dus mogelijk om 40 MHz toe te kennen aan elk van de vijf in aanmerking genomen kandidaten. Deze gebruiksrechten zullen geldig blijven totdat er gebruiksrechten via een klassieke veilingprocedure zullen worden toegekend op basis van een nieuw Koninklijk Besluit over de volledige frequentieband 3400-3800 MHz, zodra de politieke overheden hierover overeenstemming bereikt hebben.

Deze gebruiksrechten laten de operatoren toe om de eerste ontwikkelingen van 5G in deze frequentieband in België mogelijk te maken. Hiervoor dienen zij wel verder te voldoen aan de geldende regels van de regionale overheden voor het plaatsen van antennes en de bestaande stralingsnormen.

Veel vrees voor gezondheidsrisico's 5G

Op 23 maart heeft BIPT aan Proximus, Telenet, Orange, Cegeka en Entropia de toezegging gedaan dat ze in aanmerking komen voor voorlopige gebruiksrechten die de introductie van 5G mogelijk moet maken. Daarna volgde tot 24 april een openbare consultatie. Uit enkele duizenden reacties kwamen vooral zorgen naar voren over mogelijke gezondheidsrisico's wegens EM-straling van 5G-antennes. De bescherming van de volksgezondheid valt buiten de bevoegdheid van het BIPT, dat erop wijst dat operators ongeacht de mobiele technologie gewoon moeten voldoen aan de geldende stralingsnormen.

In het kader van de Europese uitrol van de 5G-technologie zijn lidstaten verplicht om de 700 MHz en de 3600 MHz-band vóór 30 juni 2020 (700 MHz) en 31 december 2020 (3600 MHz) ter beschikking gesteld te hebben. Om de introductie van 5G in België mogelijk te maken heeft het BIPT bovenstaande voorlopige oplossing uitgewerkt, nadat er geen akkoord bereikt werd binnen het Overlegcomité als gevolg van de val van de federale regering.

Toekenning nodig wegens sterke groei dataverkeer

Als verklaring voor de noodzaak van de voorlopige toekenning stelt het BIPT: de continue groei van het mobiele dataverkeer (vertienvoudiging in 5 jaar) en een nog sterkere verwachte groei in de nabije toekomst door de ontwikkeling van IoT-toepassingen, nopen het BIPT om te voorzien in voldoende frequentiebanden voor mobiele toepassingen. Met 5G en de extra functies die deze technologie met zich meebrengt, zullen er immers zowel nieuwe bedrijfstoepassingen verschijnen als nieuwe spelers die eerder niet actief waren op de telecommarkt of alleen aanwezig waren in een specifieke nichemarkt.

Een goed ontwikkelde infrastructuur en dienst voor mobiele netwerken is en zal in de toekomst nog meer een strategische troef zijn voor economische ontwikkeling en moet een pijler zijn van een economische strategische visie op lange termijn. Na de val van de regering lag echter het hele toekenningstraject stil. Om de introductie van 5G in ons land mogelijk te maken en om de Europese kalender na te leven, heeft het BIPT de oplossing van voorlopige gebruiksrechten gebruikt zoals die door de telecomwet is toegestaan.

Het BIPT publiceerde hiervoor op 30 januari 2020 een oproep tot de kandidaten die voorlopige gebruiksrechten in deze frequentieband wensen te bekomen. Het BIPT ontving zes kandidaturen, waarvan er één ingetrokken werd. De vijf resterende kandidaturen, met name Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet werden ontvankelijk verklaard.
Antwoord