Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Belgische kabelaars verliezen beroep tegen marktanalyses
#1
Het Marktenhof heeft de beroepen ongegrond verklaard die Telenet, Brutélé en Nethys (samen Voo) hadden ingesteld tegen de besluiten van de toezichthouders (CRC) waarmee de voornoemde operatoren werden verplicht hun netwerken open te stellen voor concurrerende operatoren.

De marktanalyses van 29 juni 2018 verplichten de drie kabelbedrijven om wederverkoop mogelijk te maken, tegen tarieven die worden gereguleerd. Deze ondernemingen betwistten de conclusies van de CRC dat ze over een aanmerkelijke marktmacht beschikten op de betrokken markten, alsook de verplichtingen die hen werden opgelegd.

In een arrest van 4 september 2019 heeft het Marktenhof alle door de kabeloperatoren aangebrachte grieven verworpen, zowel wat betreft de procedure (met name het middel inzake de schending van de consultatieverplichting) als wat betreft de inhoud van de besluiten (de afbakening van de markten, de concurrentieanalyse en de opgelegde correctiemaatregelen).

Nieuwe maatregelen verwacht

De regulatoren die de CRC uitmaken (het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) zullen de verdere uitvoering van deze besluiten voortzetten. Eén van de volgende stappen zal bestaan in het vaststellen van nieuwe wholesaletarieven voor de toegang tot de kabelnetwerken en tot het FTTH-netwerk van Proximus.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord