Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Europese Commissie ziet geen onoverkomelijkheden in kabeltoegangsontwerp Belgie
#1
De Europese Commissie heeft aangegeven geen ‘ernstige twijfels’ te hebben met betrekking tot de ontwerpbeslissingen van de CRC (de toezichthouder BIPT en de toezichthouders op audiovisuele media) die de toegangstarieven voor het kabelnetwerk van Telenet, Brutélé en VOO NV vaststellen. Dat maakt de BIPT bekend. Wel heeft de Commissie twee opmerkingen gemaakt.

Ten eerste vindt de Commissie dat er een risico bestaat op een overmatige overcompensatie van kosten door de kabeloperators, in het bijzonder voor de hoogste internetsnelheden. Ten tweede vraagt de Commissie aan de CRC om opnieuw te onderzoeken of analoge televisie moet worden opgenomen in een kostenmodel dat gebaseerd is op een efficiënte operator. De Commissie vraagt zich af of een operator analoge televisie nog in dienst zou houden gedurende de volledige reguleringsperiode.

CRC tevreden want geen complexe vervolgprocedures

De CRC zegt tevreden te zijn met de uitspraak van de Europese Commissie, aangezien deze een complexe procedure en enkele maanden vertraging voor de aanname van de tariefbesluiten voorkomt. Bovendien gaat de goedkeuring van de Commissie niet gepaard met grote bezwaren.

De CRC zal maximaal rekening houden met de opmerkingen van de Commissie en onderzoeken of en in welke mate deze ertoe nopen om een bijkomende motivering te geven of wijzigingen in de ontwerpbeslissingen aan te brengen. De definitieve beslissingen zouden eind mei of begin juni aangenomen moeten worden door de CRC.


Orange Belgium roept toezichthouders nogmaals op tot verlagen wholesaletarieven

In een reactie laat Orange Belgium weten er bij de regulatoren op aan te dringen om de tarieven te verlagen en te voorkomen dat de prijzen voor de Belgische klanten nog aanzienlijk stijgen. Het bedrijf ziet zijn eerder aangegeven bezwaren terugkomen in de reactie van de Europese Commissie: ‘De opmerkingen die zojuist door de EC zijn gepubliceerd gaan in dezelfde richting, wat wijst op een groot risico op overcompensatie van de kabeloperatoren.’

Orange Belgium roept de toezichthouders nu op om dringend rekening te houden met deze opmerkingen en hun voorstel te verbeteren door de tarieven te verlagen om elke overcompensatie van de kosten en ongerechtvaardigde stijging in de tijd, ten nadele van de klanten, te vermijden.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord