Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kwartaalomzet Orange Belgium daalt 1,3%; Love-aanbod succesvol
#1
De Orange Belgium-groep behaalde een omzet van respectievelijk 317,5 en 1.251,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017. De kwartaalomzet ligt 1,3 procent lager dan de omzet van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. De jaaromzet steeg 0,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
De aangepaste EBITDA van de Orange Belgium-groep bedroeg respectievelijk 61,9 en 302,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017. De aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 profiteerde van een eenmalig effect van 15,5 miljoen euro in verband met het akkoord van december 2016 over de Waalse belasting op pylonen. Zonder dit effect bedroeg de groei van de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017 respectievelijk -1,8% en +0,7% jaar-op-jaar.

De organische kasstroom bedroeg 65,9 miljoen euro. De netto financiële schuld bedroeg 312,8 miljoen euro aan het einde van 2017. Dat impliceert een netto financiële schuld/gerapporteerde EBITDA ratio van 1,0x.
MVNO-beleid heeft impact op verwachtingen voor 2018
De Orange Belgium-groep verwacht dat de totale omzet uit diensten in 2018 voor het derde opeenvolgende jaar zal groeien en streeft in 2018 naar een aangepaste EBITDA tussen 280 en 300 miljoen euro. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de financiële resultaten van 2018 in sterke mate zullen worden beïnvloed door het verlies van bijna 30 miljoen euro aan mvno-inkomsten. Ook wordt er rekening gehouden met de laatste nadelige bruto impact van de Europese roamingverordening op de omzet en EBITDA van respectievelijk 26 en 17 miljoen euro in 2018. Dit streefdoel voor de aangepaste EBITDA benadrukt de verwachting dat de retail activiteiten van de Orange Belgium-groep aanzienlijk zullen groeien dankzij de voortdurende capaciteit inkomsten te genereren uit haar mobiele netwerk en vanwege haar duurzame focus op operationele efficiëntie.

Daarnaast verwacht de Orange Belgium-groep dat de kerninvesteringen (d.w.z. de totale investeringen zonder alle kabelgerelateerde investeringen) in 2018 redelijk stabiel zullen blijven in vergelijking met 2017.
Aantal convergente klanten groeit
Met de lancering van het LOVE-concept begin 2017 is het convergente klantenbestand toegenomen tot 103.000 klanten aan het einde van 2017. In het vierde kwartaal kwamen er 21.000 LOVE-klanten bij. Inmiddels zijn er 163.000 actieve mobiele klanten die kiezen voor een LOVE-bundel. Dat is een stijging van 34.000 klanten in het vierde kwartaal. In 2017 waren bijna 50 procent van alle Orange LOVE-klanten nieuwe klanten voor Orange Belgium.

Postpaid ARPU stijgt naar 30 euro

In het vierde kwartaal van 2017 wist Orange Belgium 28.000 netto nieuwe postpaidklanten te overtuigen, het hoogste aantal sinds 2011. Dankzij het toenemende 4G-dataverbruik is ook de groei van de postpaid-ARPU in het vierde kwartaal toegenomen. Orange Belgium sloot het jaar 2017 af met 2,32 miljoen postpaidklanten, een stijging van 67,6 duizend klanten in de loop van het jaar.

In december 2017 steeg het totale verkeer met 43 procent jaar-op-jaar. 4G-verkeer was goed voor 88 procent van het totaal, in vergelijking met 80 procent een jaar geleden. Het gemiddelde mobiele dataverbruik van smartphonegebruikers bedroeg 1,8 GB in december 2017, tegenover 1,3 GB een jaar eerder. Dit veroorzaakte een geleidelijke verschuiving naar aanbiedingen met een hogere datalimiet, waardoor de postpaid-ARPU van Orange Belgium steeg met 3,2 procent jaar-op-jaar tot 30 euro.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#2
goe bezzig dus
Antwoord
#3
Orange Belgium maakte ogenschijnlijk zwakke resultaten bekend, met een omzetdaling van 1,3 procent, een 25 procent lagere EBITDA en onder aan de streep een nettoverlies. Onderliggend was het echter helemaal niet zo zwak. Waar beleggers naar de bottom line kijken en de koers laten zakken met 10 procent, daar is onderliggend in de kern van de onderneming wel degelijk groei te zien. Daarnaast lijkt de onderneming een challengerstrategie te omarmen die we kennen van bijvoorbeeld T-Mobile Nederland.

De omzet van Orange BE over Q4 2017 bedroeg 318 miljoen euro (-1,3%), de aangepaste EBITDA 61,9 miljoen (-21%) en het nettoresultaat was -9,3 miljoen euro (vorig jaar: +28,6 miljoen). De capex-investeringen waren 83,8 miljoen (+3,5%) en de vrije kasstroom -11,9 miljoen (vorig jaar +7,2 miljoen).

Gecorrigeerde groei MSR +6,7%, EBITDA +11%

In het algemeen moet je voorzichtig zijn met begrippen zoals autonome of onderliggende groei. Het management wil nog wel eens een laagrenderende inkomstenbron of een bijzondere kostenpost buiten beschouwing laten. De belegger, die geïnteresseerd is in de onderneming als geheel, heeft daar geen boodschap aan. Maar als je de kwaliteit van de resultaten en bepaalde activiteiten wilt beoordelen, is het wel degelijk zinnig om naar de adjusted cijfers te kijken.

Orange BE in Q4 2017 is daarvan een goed voorbeeld. De aandelenkoers daalde deze week met 10 procent, tegenover -3 procent voor Proximus en Telenet. Onderliggend was er echter wel degelijk sprake van groei. We laten daarbij een aantal factoren buiten beschouwing, ook al blijft het onderwerp van discussie of dat terecht is.

Een afschrijving op Orange Luxembourg van 17,9 miljoen euro.

De deal in Wallonië m.b.t opstelpunten (pylons).
De RLAH (roam like at home) regulering, met een impact op de omzet in Q4 2017 van -8,4 miljoen (heel 2017: -36,4 miljoen) en -7,3 miljoen op de EBITDA. Over 2018 schat men een impact van -26 miljoen op de omzet en -17 miljoen op de EBITDA.
Het verlies van grote MVNO-klanten. Eerst Lycamobile, nu Telenet en straks VOOmobile. De impact in Q4 2017 was -15,3 miljoen op de omzet en -7,5 miljoen op de EBITDA. In 2018 groeit het effect op de EBITDA naar -30 miljoen.
Niet buiten beschouwing blijven de operationele kosten van het aanbieden van breedband en TV op de kabel. Deze verdubbelden in het kwartaal tot 13,4 miljoen euro. Het effect op de EBITDA was -18,5 miljoen euro.
De mobiele diensten omzet (MSR) daalde met 3,3 procent. Exclusief RLAH was er een groei van 2,9 procent en als tevens de pylon-impact buiten beschouwing blijft, was er een groei van 6,7 procent.
Orange BE geeft behalve de EBITDA ook een aangepaste EBITDA, waarin herstructureringskosten ontbreken. De laatste daalde met 21 procent. Exclusief de pylon-impact was de afname 1,8 procent en laten we ook de RLAH-impact erbuiten, dan was sprake van een toename met 11 procent.

De nieuw geformuleerde doelstellingen zijn als volgt:

Aangepaste EBITDA, rekening houdend met het verlies van MVNO's en RLAH-regulering, 280 tot 300 miljoen (2017: 302 miljoen). Beide effecten zijn samen goed voor -47 miljoen. Tellen we dat erbij op, dan is het doel voor de EBITDA rond de 337 miljoen, ofwel een gecorrigeerde groei van 12 procent.
Capex onveranderd (2017: 188 miljoen). Bijgevolg zou de vrije kasstroom over heel 2018 uitkomen op 112 miljoen (vrijwel even veel als over 2017).
De aandacht blijft gericht op operationele efficiency om kosten te besparen.
Op de middellange termijn streeft Orange BE naar een aandeel van 10 procent op de breedbandmarkt.
Challenger strategie
Tegelijk lanceerde Orange BE een aantal commerciële initiatieven, naast de voltooiing van landelijk dekkende IoT-netwerken (zowel NB-IoT als LTE-M). Als eerste in België introduceert het onbeperkte mobiele abonnementen, een concept dat momenteel vooral bij challengers te vinden is die marktaandeel willen winnen. En op de zakelijke markt wil de onderneming zich ontwikkelen tot one-stop shop, zowel voor vast als mobiel, en werkt daarvoor samen met zusterbedrijf Orange Business Services. Het zijn zaken die herinneren aan de strategie van T-Mobile Nederland.

Interessant is het gebruik van big data: Orange gebruikt netwerkdata zoals dropped calls om gericht klanten te benaderen met zwakke netwerkdekking. Zij komen in aanmerking voor een femtocell. Ook worden netwerkdata gebruikt voor gerichte investeringen in het netwerk.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#4
dat is minder is leuk alternatief
Antwoord
#5
is het nadeel als ze alles zelf doen en van niks meer gebruik makend zijn,
zo valt alles weg,
ben benieuwd of ze die nieuwe optie van limietloos 4G internet kunnen blijven aanbieden, al is 40 euro wel veel als je bv niet veel gebruik van maakt.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord