Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIPT gaat vrij 2,6 GHz-spectrum veilen op verzoek Citymesh
#1
Op aanvraag van het Brugse Citymesh stelt het BIPT het nog vrije spectrum van de 4G-frequentieband 2,6 GHz ter beschikking na een nog te organiseren spectrumveiling. De telecomtoezichthouder wil zo een toenemende vraag voor spectrum op de markt beantwoorden op basis van het bestaande wetgevende kader.

Citymesh-CEO Mitch de Geest heeft de belangstelling voor het spectrum bevestigd aan De Tijd. Citymesh zet nu al private bedrijfsnetwerken op. Het gebruikt daarvoor spectrum op de 3,5 GHz-frequentieband, dat het in 2015 verwierf. Met het extra (4G-)spectrum wil het bedrijf samen met andere partijen zijn zakelijke mobiele connectiviteitsdiensten uitbreiden.

Het BIPT wijst frequentiebanden toe aan operators om het radiospectrum optimaal te gebruiken. Na de begin deze maand gepubliceerde plannen om de 2G/3G-vergunningen te verlengen en de aankondiging dat het BIPT zal overgaan tot het toekennen van voorlopige 5G-gebruiksrechten in de band 3600-3800 MHz, neemt het BIPT naar eigen zeggen een nieuw initiatief om bijkomend spectrum (in de 2,6 GHz-frequentieband) aan marktpartijen aan te bieden.

De toekenning van dit spectrum is gebaseerd op een koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz, evenals het huidige artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. In 2011 werd het spectrum in deze frequentieband (destijds voorzien voor 4G diensten) al ter veiling aangeboden. Na deze eerste 4G-veiling bleef echter één blok onverkocht. In 2013 volgde met de 800 MHz een tweede zogenaamde '4G'-veiling.

Interesse voor vrij 2,6 GHz-spectrum

Voor het bovengenoemde vrije blok van 15 MHz duplex (2520-2535MHz/2640-2655 MHz), had het BIPT tot nu toe geen vraag uit de markt gekregen. Een Belgische onderneming heeft nu echter wel interesse getoond voor het verkrijgen van het nog beschikbare spectrum in deze 2,6 GHz frequentieband.

Onder het bestaande wettelijke kader dient het BIPT dan een veiling te organiseren. Voorafgaand aan de veiling nodigt het BIPT belangstellende partijen uit om zich aan te melden. Voor het ter beschikking stellen van het nog vrije spectrum door middel van een nieuwe veiling zijn geen bijkomende wetgevende acties vereist.

De houder van de uiteindelijke vergunning kan met de toegewezen frequenties een nationaal 2600 MHz-netwerk kunnen aanleggen. De 2,6 GHz frequentieband wordt vooral gebruikt als een capaciteitsband om dekking te bieden in dichtbevolkte gebieden. De band wordt momenteel vooral gebruikt voor 4G-toepassingen, maar kan in de toekomst ook gebruikt worden voor 5G. Er zijn geen dekkingsvereisten verbonden aan deze spectrumband.

Proximus, Orange, Telenet van veiling uitgesloten

Er is één vergunning beschikbaar, die 2x15 MHz spectrum omvat, met een gebruikslicentie voor een periode van 15 jaar, van 2020 tot 2035. Aangezien er een spectrumcap (een maximale hoeveelheid spectrum die éénzelfde partij kan aanwerven) van 2 maal 20 MHz werd ingesteld zijn de bestaande vergunningshouders in deze band uitgesloten. Proximus en Orange beschikken in deze band al over tweemaal 20 MHz en Telenet over tweemaal 15 MHz.

De minimumprijs per vergunning bedraagt 15,010 miljoen euro. Er zijn geen specifieke dekkingsvoorwaarden verbonden aan deze band. Het gebruikte veilingtype is een meerrondenveiling bij opbod, die ook is gebruikt bij de vorige toewijzingen van spectrum voor mobiele diensten in België.

Het BIPT heeft ook het informatiememorandum gepubliceerd voor de toekenning van de spectrumvergunning, die gebruikt zal worden om mobiele breedbanddiensten te verstrekken. Het document bevat onder andere de voorwaarden die aan de vergunning gekoppeld zijn. Het is beschikbaar op de website www.bipt.be. Het informatiememorandum verstrekt beknopte informatie voor kandidaten die wensen te bieden.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#2
Citymesh kan een vergunning aanvragen om haar 3,5 GHz vergunning te gebruiken in de gemeente Kortrijk. Toezichthouder BIPT heeft deze aanvraag in september 2019 nog afgewezen. Dat negatieve besluit is nu ingetrokken.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#3
De Belgische telecomtoezichthouder BIPT heeft de openbare consultatie van de ontwerpbesluiten inzake de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-band met drie dagen verlengd tot 24 april om 10 uur. Oorspronkelijk zou de openbare consultatie op dinsdag 21 april sluiten.

Verschillende stakeholders hadden volgens het BIPT verzocht om verlenging van de termijn waarin gereageerd kon worden op de ontwerpbesluiten. De raad van het BIPT heeft besloten deze verzoeken te honoreren en de termijn met drie dagen te verlengen. Andere gegevens van de consultatie zijn onveranderd gebleven.

Voorlopige gebruiksrechten 3600-3800 MHz-band

Op 23 maart heeft BIPT aan Proximus, Telenet, Orange, Cegeka en Entropia de toezegging gedaan dat ze in aanmerking komen voor voorlopige gebruiksrechten die de introductie van 5G mogelijk moet maken. Het gaat om rechten op gebruik van de voor 5G voorziene radiofrequentieband 3600-3800 MHz. Het BIPT wijst radiofrequentiebanden toe aan operators om het radiospectrum optimaal te gebruiken. Operatoren kunnen hiermee mobiele diensten aanbieden aan de eindgebruiker.

In het kader van de Europese uitrol van de 5G-technologie zijn de lidstaten verplicht om de 700 MHz en de 3600 MHz-band vóór 30 juni 2020 (700 MHz) en 31 december 2020 (3600 MHz) ter beschikking gesteld te hebben. Om de introductie van 5G in België mogelijk te maken heeft het BIPT een voorlopige oplossing uitgewerkt, nadat er geen akkoord bereikt werd binnen het Overlegcomité als gevolg van de val van de regering. De ontwerpbesluiten en de ontwerpwetgeving voor deze multibandveiling zijn daardoor tot stilstand gekomen.

Elke operator krijgt 40 MHz

In de 3600-3800 MHz-band is er een totaal van 200 MHz radiospectrum beschikbaar. Het is dus mogelijk om 40 MHz toe te kennen aan elk van de vijf in aanmerking genomen kandidaten. Deze gebruiksrechten zullen geldig blijven totdat er gebruiksrechten via een klassieke veilingprocedure zullen worden toegekend (op basis van een nieuw KB m.b.t. de band 3400-3800 MHz).

Toekenning kan op voorlopige basis

BIPT wil de frequentieband 3,6-3,8 GHz via voorlopige gebruiksrechten toekennen op basis van de telecomwet die aan het BIPT de mogelijkheid geeft om voorlopige gebruiksrechten te verlenen voor radiospectrum waarvoor nog geen wettelijk kader bestaat voor de toekenningsprocedure. Zo kunnen operators zich al vast voorbereiden aan de hand van een aantal 5G commerciële toepassingen in de aanloop van de toekomstige veiling.

Aanvankelijk zes kandidaten

Het BIPT publiceerde hiervoor op 30 januari 2020 een mededeling met de oproep tot de kandidaten die voorlopige gebruiksrechten voor een initiële uitrol van 5G in België wensen te verkrijgen. De kandidaten hadden tot 28 februari 2020 de tijd om hun aanvraag hiervoor in te dienen.

Het BIPT ontving zes kandidaturen, waarvan er één ingetrokken werd op 10 maart 2020. De vijf resterende kandidaturen werden ontvankelijk verklaard, met name Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet.

Over deze toekenning van voorlopige gebruiksrechten aan deze vijf operators startte het BIPT op 23 maart een openbare consultatie die oorspronkelijk tot 21 april 2020 zou lopen. Deze is nu met drie dagen verlengd tot aanstaande vrijdag, 24 april, om 10 uur. Na het sluiten van de consultatie zal het BIPT overgaan tot het nemen van vijf individuele besluiten die de definitieve toekenning van de voorlopige gebruiksrechten aan de kandidaten voor de uitrol van 5G bevatten.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#4
Er zijn geen nieuwe kandidaten voor de gebruiksrechten op de resterende 4g-frequenties in de 2,6GHz-band in België. Citymesh, dat industriële netwerken opzet, is de enige gegadigde. Toezichthouder BIPT onderzoekt de aanvraag.

Nadat Citymesh zich in februari bij BIPT had gemeld als potentiële koper van een 4g-licentie, startte de toezichthouder een veiling van de vrije ruimte op de 2,6GHz-frequentieband. Nu meldt de toezichthouder dat er geen andere kandidaten zijn, dus van een veiling is geen sprake. Alleen nieuwe partijen mochten zich aanmelden; Orange, Proximus en Telenet hebben al een vergunning in die band en werden daarom uitgesloten.

De veiling zou beginnen met een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro en de licentie is vijftien jaar geldig. Nu Citymesh de enige kandidaat is, kan het bedrijf in principe de frequentieruimte krijgen voor dat bedrag. De toezichthouder gaat de aanvraag eerst verder onderzoeken. Het is niet bekend wanneer dat onderzoek is afgerond.

Citymesh zei in februari 'samen met een consortium van gelijkgezinden' de frequentieruimte te willen gebruiken om een vierde speler te worden op de Belgische telecommarkt. Het bedrijf benadrukte echter dat het geen plannen heeft om actief te worden op de markt voor consumenten. Citymesh richt zich op de industriële markt en doet dat nu al met het opzetten van bedrijfsnetwerken in de 3,5GHz-band, waar het bedrijf sinds 2015 een licentie voor heeft.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#5
Op 20 februari 2020 lanceerde het BIPT een oproep tot kandidaten om deel te nemen aan de veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de 4G-band op 2,6 GHz. Geïnteresseerden hadden tot 15 mei 2020 om 10 uur om zich in te schrijven bij de Belgische toezichthouder BIPT. Enkel telecomoperator Citymesh heeft zich aangemeld, die het BIPT momenteel verder zal onderzoeken. Citymesh is een bedrijf dat ook over gebruiksrechten beschikt in de band 3.4-3.6 GHz en dat tot op heden vooral actief is in de B2B-sector, in enkele industriële gebieden in Vlaanderen en op de windmolenparken op de Noordzee.

Het BIPT publiceerde op 20 februari 2020 een oproep tot kandidaten om deel te nemen aan de veiling van een vergunning voor het resterende vrij blok in de 2,6 GHz-band. De 2,6 GHz band is een band die traditioneel door 4G-netwerken gebruik wordt. De initiële limietdatum voor indiening van de kandidaturen (23 maart 2020) werd door de coronacrisis verlengd tot 15 mei 2020.

Er is slechts 1 vergunning beschikbaar, die 2 maal 15 MHz spectrum omvat, en dit voor een periode
van 15 jaar, van 2020 tot 2035 en dit voor het hele grondgebied. Aangezien Orange, Proximus en
Telenet reeds beschikken over een vergunning in deze band werden zij uitgesloten van de veiling.

De minimumprijs per vergunning bedraagt EUR 15,010 miljoen. Er zijn geen specifieke
dekkingsvoorwaarden verbonden aan deze band.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord