Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIPT maant ISP's om klaar te staan voor online schoolexamens
#1
Het BIPT heeft alle ISP's opgeroepen om begin juni voor voldoende capaciteit op hun netwerken te zorgen, wanneer veel scholen en universiteiten van plan zijn jaarlijks examens online af te nemen. Het BIPT denkt dat dit waarschijnlijk zal leiden tot een aanzienlijke toename van het verkeer via de nationale centrale BNIX, het nationale onderzoeksnetwerk Belnet en lokale netwerken.

De tentamenperiode loopt van 11 mei t / m 11 juli, van maandag t / m zaterdag van 08.00 uur tot 21.00 uur. Volgens het BIPT kunnen tot 20.000 gelijktijdige sessies worden verwacht, met pieken vooral in de eerste twee weken van juni.

De toezichthouder heeft de exploitanten gevraagd na te denken over de mogelijke gevolgen voor hun vaste en mobiele netwerken en stappen te ondernemen om voor voldoende bandbreedte te zorgen en onnodige stilstand te voorkomen. Ze moeten waar nodig ook de continuïteitsplannen aanpassen en waar mogelijk tests uitvoeren met onderwijsinstellingen die op hun netwerken zijn aangesloten.
Antwoord