Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIPT wil 900 en 1800 MHz verlengen, 3,5 GHz verdelen zonder veiling
#1
Telecomregelgever BIPT wil een verlenging van de bestaande mobiele licenties in België, om te voorkomen dat 2G en 3G wegvallen na het aflopen van de huidige licenties in 2021. Het BIPT wil voorlopige gebruiksrechten toekennen in de 3,5 GHz-band zodat operators kunnen beginnen met 5G. De aanmeldprocedure is al geopend.

De mobiele vergunningen voor GSM (900 MHz en 1800 MHz) en voor UMTS (de 2000 MHz-banden) lopen af in maart 2021. Ze zijn onmisbaar voor Proximus, Orange Belgium en Telenet. Ruimschoots voor die tijd moet de wet worden aangepast en een verdeling (veiling) worden gehouden. Die tijd begint te dringen.

Wet moet worden gewijzigd

Het proces voor de toewijzing van de gebruiksrechten wordt geregeld door de wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC). De prijzen van de vergunningen worden in de wet zelf vastgelegd. De aanvullende eisen komen in specifieke uitvoeringsbesluiten, zoals geografische dekkingsvereisten en minimale datasnelheden.

Pas na de publicatie van deze wettelijke vereisten kan het BIPT beginnen aan een veiling. Voor zowel de wettelijke vereisten als het veilingproces zijn meerdere maanden nodig.

In juli 2018 heeft de Ministerraad een aantal ontwerpteksten aangenomen die de voorwaarden bepalen voor deze multibandveiling. Deze veiling zou zowel op de huidige 2G en 3G frequentiebanden als de nieuwe 5G banden betrekking hebben. De 4G-vergunningen lopen nog door tot 2033 en zijn niet in gevaar.

De val van de regering heeft dit proces doorkruist, voordat de federale regering en de Gewesten een akkoord konden bereiken. "De huidige impasse rond de regeringsvorming en de wetgevende procedure die na mogelijk akkoord dient te worden doorlopen (Parlement, advies Raad van State) impliceert dat de veiling waarschijnlijk niet vóór eind 2020 zal kunnen doorgaan", concludeert het BIPT.

Datanews melde half januari dat de regeringen op zoek zijn naar een oplossing, zonder alle details te kennen.

Verlenging voor 2G en 3G met zes maanden

Om de continuïteit van de huidige 2G en 3G diensten te beschermen, adviseert het BIPT om de vergunningen te verlengen. Dat kan met ongewijzigde voorwaarden en telkens voor een duur van zes maanden, totdat de veiling voltooid is en de nieuwe gebruiksrechten zijn toegewezen. Het BIPT stelt dat de federale regering hiervoor een maatregel kan nemen op basis van hoogdringendheid, een urgent maatschappelijk belang. Het BIPT heeft net een consultatie afgerond over deze situatie.

3,5 GHz-band via tijdelijke verdeling

De Europese Unie heeft elke lidstaat deadlines gesteld voor de verdeling van de belangrijkste 5G-banden. Het 700 MHz-spectrum moet vóór 1 juli 2020 zijn verdeeld. De deadline voor de 3,5 GHz band is 31 december 2020. De Europese Commissie is al met een onderzoek begonnen omdat België een eerdere deadline heeft gemist om een planning te maken.

Los daarvan wijst het BIPT op het economisch belang van 5G voor allerlei industriële sectoren en de noodzaak om niet jaren achterop te raken bij de buurlanden die de banden al wel hebben verdeeld. Het BIPT wil een deel van deze frequentieband via voorlopige gebruiksrechten toekennen op basis van de telecomwet. De wet geeft het BIPT de mogelijkheid geeft om voorlopige gebruiksrechten te verlenen voor radiospectrum waarvoor nog geen regelgevend kader bestaat voor de toekenningsprocedure.

Het BIPT heeft al een voorlopige mededeling gepubliceerd. Daarin staan de voorwaarden voor de landelijk geldende vergunningen tussen 3400 MHz en 3800 MHz. Het instituut roept geïnteresseerde bedrijven op om zich aan te melden, voor 28 februari. Op basis van deze aanmeldingen zal een regeling worden ontworpen.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#2
Zonder een politiek akkoord dreigt een groot deel van de mobiele diensten in België zonder vergunning te raken. De huidige licenties van 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz lopen in 2021 af en de tijd begint dus te dringen. De nieuwe vergunningen in 700 MHz, 1400 MHz en 3,5 GHz kunnen nog niet geveild worden. De continuïteit van de netwerken is dan ongewis.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord