Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
België veilt 5g-radiofrequenties op zijn vroegst in 2020
#11
Vlaamse regeringsonderhandelaars hebben in geheime afspraken die deel uitmaken van het regeerakkoord afgesproken dat er samen met mobiele operators in Vlaanderen gezocht wordt naar mogelijkheden voor versnelde invoering van een 5G-netwerk. De Tijd schrijft dat de Vlaamse coalitiepartijen hierover een akkoord bereikt hebben.

Met een dergelijk akkoord op deelstaatniveau moet het probleem omzeild worden dat de uitrol van 5G stokt omdat een landelijke veiling van licenties voor 5G-spectrum er voorlopig niet inzit. Onenigheid tussen de federale en deelstaatoverheden over de verdeling van opbrengsten uit de veiling heeft geleid tot uitstel ervan tot een nieuwe regering aantreedt. De federale verkiezingen waren afgelopen mei, maar regeringsformaties duren in België notoir lang.

De Vlaamse regeringsonderhandelaars willen volgens De Tijd voorkomen dat operatoren zich beperken tot laaghangend fruit door 5G alleen in steden uit te rollen. De toekomstige voor telecom verantwoordelijke minister moet operators hiertoe samenbrengen met Fluvius, de Vlaamse netbeheerder voor elektriciteit, om een 5G-infrastructuur in heel Vlaanderen in te voeren.

Federale bedenkingen bij Vlaamse plannen

Het huidige federale kabinet heeft enkele bedenkingen bij de Vlaamse plannen. Zo mogen actieve netwerkcomponenten (zoals 5G-antennes) uit concurrentiebeperkend oogpunt niet zomaar gedeeld worden met drie of meer operators. 'Bovendien is er nog geen actieve 5G-apparatuur beschikbaar die door drie of meer operatoren gedeeld kan worden', zo tekent De Tijd op uit de mond van de federale telecomminister Philippe De Backer.

De Backer voorziet verder problemen bij een eventuele Vlaamse veiling van spectrum, mede vanwege onduidelijkheid over de komst van een vierde deelnemer aan een federale veiling. Een veiling organiseren zou bovendien zeker nog een jaar duren.

Overigens maakten Proximus en Orange Belgium eerder dit jaar bekend dat zij van plan zijn om passieve delen van hun mobiele toegangsnetwerk gezamenlijk te beheren en in het geval van 5G samen uit te rollen. Hiervoor is een joint venture opgericht. Telenet zou belangstelling hebben om hier aan deel te nemen.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#12
De Vlaamse regering wil dat Vlaanderen zo snel mogelijk een eigen 5g-netwerk krijgt. Dit is te lezen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De uitrol van het 5g-netwerk wordt in België al maanden geblokkeerd door onenigheid tussen de deelstaten en de federale overheid.

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt een zo snel mogelijke invoering van een 5g-netwerk in heel Vlaanderen een 'grote prioriteit' genoemd. "Het netwerk zal ervoor zorgen dat we de nieuwste spitstechnologieën kunnen inzetten om Vlaanderen gezonder te maken, verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen, energie te besparen en fraudeurs sneller te klissen", zo klinkt het in het akkoord.

De invoering van een Belgisch 5g-netwerk liep al heel wat vertraging op. Struikelblok is dat de deelstaten van het land en de federale overheid het maar niet eens worden over de verdeling van de inkomsten uit de veiling van de radiofrequenties. De krant De Tijd vernam van regeringsonderhandelaars dat er afspraken zijn gemaakt om samen met de telecomoperators een akkoord te vinden over de 5g-infrastuctuur in Vlaanderen.

Als het aan de Vlaamse regering ligt, moeten de telecomoperators Proximus, Orange en Telenet samen een 5g-netwerk bouwen, waarbij ook rollen zijn weggelegd voor energienetbeheerder Fluvius en de Vlaamse overheid zelf. Door zelf een vinger in de pap te houden, zou de regering willen voorkomen dat 5g uitsluitend in de grote steden wordt ingevoerd omdat dat commercieel interessanter is dan invoering in landelijke gebieden.

De Vlaamse overheid kan de operators echter niet verplichten om mee te werken aan de invoering van een gezamenlijk 5g-netwerk. De Standaard hield een vragenrondje bij de bedrijven; Telenet reageerde 'enthousiast', Orange en Proximus onthielden zich van commentaar. Orange en Proximus besloten in juli nog om de infrastructuur achter hun mobiele toegangsnetwerken met elkaar te delen via een joint venture, ook voor 5g. Telenet had ook belangstelling, maar mocht niet meedoen.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#13
De Belgische politiek werkt aan een 'innovatieve oplossing' om de impasse rondom de 5G-veiling te doorbreken, waardoor de uitrol van 5G-netwerken mogelijk is, meldt Data News. Details zijn nog niet bekend, maar onderstreept wordt wel dat het niet gaat om het uitgeven van testlicenties die nu al worden gebruikt voor kleine 5G-projecten. Data News haalt meerdere bronnen aan, waarbij onderstreept wordt dat de plannen nog in een zeer vroeg stadium zitten.

Tot nu toe is de frequentieveiling in België nog niet van de grond gekomen door de val van de Belgische regering, verkiezingen, een lange formatietijd voor een nieuw kabinet en gesteggel over de verdeling van de inkomsten uit de 5G-veiling. De Belgische 5G-veiling gaat naar verwachting circa EUR 680 miljoen opleveren. Gewesten eisen dat zij een hoger aandeel ontvangen uit deze veiling-inkomsten.

De regio's, die bevoegd zijn voor media en daarmee ook invloed hebben op frequentiegebruik, gingen niet akkoord met de huidige verdeelsleutel van de opbrengsten: 80 procent gaat naar federaal niveau en 20 procent naar de Vlaamse en Franstalige regio's. Zij willen meer, omdat er volgens hen meer media - hun bevoegdheid - geconsumeerd zal worden via 5G-netwerken.

Er ligt al een plan om de veilingopbrengsten op een geblokkeerde rekening te plaatsen, zodat de onderhandeling van de verdeling van de opbrengsten ook tijdens- of na de veiling gevoerd kan worden.
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord