Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Proximus en Orange gaan infrastructuur voor mobiele netwerken delen
#1
De concurrenten op de Belgische telecommarkt Proximus en Orange gaan de infrastructuur achter hun mobiele toegangsnetwerken met elkaar delen. De samenwerking moet de introductie van 5g in België in een stroomversnelling brengen.

Het samenvoegen en exploitatie van de antennes, masten en basisstations komt onder een op te richten joint venture te vallen, waar Proximus en Orange beide voor de helft eigenaar van zijn. Beide bedrijven blijven hun core-netwerken zelf beheren en ook hun mobiele spectrum blijft in eigen beheer. Wat diensten, prijzen en aanbod betreft blijven de telecombedrijven dan ook concurreren.

Door het samenvoegen van de netwerkinfrastructuur neemt de landelijke dekking voor zowel Proximus als Orange toe. Tegelijkertijd kunnen er overbodige antennesites verdwijnen wat volgens de bedrijven voor 'minder visuele hinder en voor een vermindering van het totale energieverbruik met ongeveer 20 procent' zorgt.

Het samenvoegen leidt ook tot lagere operationele kosten, waardoor de mobiele aanbieders meer kunnen investeren in uitbreiding van de netwerkcapaciteit en 5g-netwerken. Tegen het einde van het jaar moet de samenwerkingsovereenkomst met alle details gereed zijn. In het eerste kwartaal van 2020 moet het werk voor het samenvoegen van de netwerkinfrastructuur vervolgens starten. Met de plannen ziet de derde speler op de Belgische telecommarkt, Telenet, zich met heviger concurrentie geconfronteerd.
Antwoord
#2
De Belgische mobiele aanbieders Proximus en Orange Belgium hebben een ‘term sheet’ ondertekend om tegen het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen voor het delen van mobiele toegangsnetwerken. Volgens het persbericht van beide bedrijven moet de uiteindelijke overeenkomst beide ondernemingen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag van klanten naar mobiele netwerkkwaliteit en een betere ‘deep indoor’ dekking. Daarnaast draagt de overeenkomst volgens Proximus en Orange bij aan snellere en bredere uitrol van 5G in België.

Mondiaal en in Europa kiezen meer mobiele aanbieders voor het delen van toegangsnetwerken. Door onderdelen van de infrastructuur van het mobiele toegangsnetwerk te delen, kunnen mobiele aanbieders de efficiëntie van hun netwerkactiviteiten verhogen. Het delen van de mobiele toegangsnetwerken door Proximus en Orange Belgium zal een snellere en bredere uitrol van 5G in België mogelijk maken, zo stellen beide bedrijven. Daarbij zullen ook de 2G-, 3G- en 4G- technologieën betrokken zijn. Het gedeelde netwerk zal volgens beide bedrijven de dekking verbeteren, met een geconsolideerd aantal mobiele sites dat naar verwachting ongeveer 20% hoger zal liggen in vergelijking met het huidige radiotoegangsnetwerk van elke mobiele aanbieder afzonderlijk.

Proximus en Orange blijven concurrenten

Hoewel het toegangsnetwerk wordt gedeeld, onderstrepen Proximus en Orange dat beide bedrijven de volledige controle over hun eigen spectrum behouden en hun kernnetwerken onafhankelijk van elkaar beheren om differentiëring op het vlak van service en klantenervaring te garanderen.

Volgens Proximus en Orange zijn de belangrijkste voordelen voor de eindgebruikers en de maatschappij het verbeteren van de algemene mobiele ervaring dankzij een ruimer outdoorbereik, een betere 'deep indoor' dekking, en een snellere uitrol van 5G. Het delen van netwerken levert volgens beide bedrijven ook belangrijke voordelen op voor het milieu, aangezien er minder antennesites nodig zijn. Dit zorgt voor minder visuele hinder en voor een vermindering van het totale energieverbruik met ongeveer 20%, vergelijkbaar met het verbruik van 10.000 gezinnen in België. Daarnaast levert het Proximus en Orange ook kostenvoordelen op, zodat ze het hoofd kunnen bieden aan de toenemende investeringsbehoeften in netwerkcapaciteit, ingegeven door de blijvende exponentiële groei van data. Tegelijkertijd zal het de uitrol van 5G versnellen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Joint Venture voor delen toegangsnetwerk

Onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst zal het gedeelde mobiele toegangsnetwerk worden gepland, gebouwd en geëxploiteerd door een nieuwe 50/50 joint venture, in overeenstemming met wat gebruikelijk is in verschillende andere markten binnen de EU. Proximus en Orange Belgium zullen hun producten en diensten los van elkaar blijven commercialiseren en zowel op het vlak van retail, bedrijven als wholesale blijven concurreren.

In de komende maanden zullen specifieke teams van beide bedrijven alle formaliteiten meer in detail vastleggen, met inbegrip van het organisatiemodel van de nieuwe joint venture, om tegen het einde van het jaar tot een definitieve overeenkomst voor het delen van netwerken te komen. De bedoeling is dat de voorbereidende werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2020 aanvangen.
Antwoord
#3
Telenet wil samen met Proximus en Orange onderhandelen over een mogelijke toetreding tot de beoogde joint venture die zijn concurrenten donderdagavond hebben aangekondigd. Dat zegt het Mechelse telecombedrijf in een reactie.

“Vandaag hebben we geen zicht op de details van het voorgestelde akkoord tussen Orange en Proximus, maar we zouden graag de mogelijkheid krijgen om met Orange en Proximus rond de tafel te zitten om een mogelijke toetreding tot het initiatief te bespreken”, klinkt het. Daarbij zouden wel “de regels inzake concurrentie gerespecteerd moeten blijven”.

Proximus en Orange maakten gisterenavond bekend dat ze een samenwerking aangaan om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Tegen het einde van het jaar moet een definitieve overeenkomst uit de bus komen. De samenwerking moet beide bedrijven onder meer in staat stellen om een betere dekking aan te bieden en in de toekomst 5G sneller en breder uit te rollen.

Telenet benadrukt dat het de voorbije drie jaar aanzienlijk geïnvesteerd heeft in zijn mobiel netwerk (250 miljoen euro) om het “volledig future-proof” te maken. Het stelt dan ook dat het kwaliteitsniveau “minstens gelijkwaardig” is aan dat van de netwerken van Proximus en Orange. “Hoewel we vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons mobiel netwerk, zijn we er ons van bewust dat - gezien de grote investeringen die nodig zijn in de telecommunicatie-infrastructuur in de hele sector - alle operatoren op een slimme manier moeten omgaan met waar ze in de toekomst investeren en hoe ze dat doen”, luidt het.
Antwoord
#4
Proximus en Orange Belgium hebben hun samenwerking in het mobiele netwerk bekrachtigd. Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, en Sandrine Dufour, CEO ad interim van Proximus, hebben op 22 november de definitieve overeenkomst getekend om het eerder aangekondigde gedeelde mobiele toegangsnetwerk op te zetten.

Het gedeelde mobiele toegangsnetwerk zal worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd door een nieuwe joint venture, die voor de helft in handen is van Orange Belgium en voor de andere helft in handen van Proximus, en zal gevestigd zijn in Brussel. De financiële zijn de bevestiging van de plannen die op 11 juli aan beleggers en analisten zijn gepresenteerd.

Beide bedrijven streven naar een snellere en bredere uitrol van 5G, en een uitbreiding van de capaciteit om de aanhoudende groei van mobiel internet te faciliteren. Beide hebben een mobiel netwerk van Huawei, wat de mogelijkheden voor samenwerking vergroot. De investeringen nu maken het straks gemakkelijker om 5G snel te activeren.

Overigens is de uitrol van netwerken in het land notoir lastig. De normen voor het uitgestraald vermogen van antennes zijn zo streng, dat veel sites al aan hun plafond zitten. Verder is het voor 5G gewilde spectrum in de 3,5 GHz-band nog niet beschikbaar. De Belgische overheid moet de plannen voor de Multibandveiling nog definitief maken en de veiling uitvoeren. Die veiling komt op zijn gunstigst in 2020, mogelijk later.
Antwoord
#5
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft bepaald dat Proximus en Orange hun plannen voor het delen van mobiele infrastructuur tijdelijk deels in de ijskast moeten zetten. Het voorlopige besluit is genomen na klachten van Telenet.

Proximus en Orange dienen hun overeenkomst voor het delen van hun mobiele netwerken tot 16 maart op te schorten en met name mogen de bedrijven tot die datum geen personeel over laten gaan naar de aangekondigde joint venture. Dat meldt het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit. De autoriteit neemt het besluit vanwege de mogelijke impact op de mededinging.

De beide Belgische telecombedrijven mogen wel al netwerkapparatuur aanschaffen en voorbereidingen treffen voor de overgang van personeel. Het volledig stopzetten van de plannen voor een joint-venture, zoals Telenet wil, acht de autoriteit op dit moment niet proportioneel 'vanwege mogelijke positieve effecten van de samenwerking'.

Proximus en Orange wijzen met name op dit laatste en claimen dat het delen van de netwerken positief zal zijn voor klanten en tot een snellere introductie van 5g in België kan leiden. De providers willen hun antennes, masten en basisstations samenvoegen en uitbaten in een joint-venture, waarvan ze elk voor de helft eigenaar zijn. Concurrent Telenet vindt dat het plan marktverstorend zal uitpakken.
Antwoord
#6
De Belgische Mededingingsautoriteit onderzoekt de netwerksamenwerking tussen Proximus en Orange Belgium. De twee aanbieders hebben plannen om hun mobiele radionetwerk gezamenlijk te upgraden voor 5G. De integratie is tot 20 maart stilgelegd voor onderzoek door het BIPT.

Deze schorsing dient met name de overgang van personeel te betreffen, meldt de BMA. "Zij staat niet in de weg aan een uitsturen van RFPs (Request for Proposal) voor de verwerving van netwerkapparatuur en de selectie van desgevallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet leidt tot het sluiten van bindende overeenkomsten. Orange en Proximus dienen het Mededingingscollege en het Auditoraat ten laatste op 9 maart 2020 te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de houding van het BIPT dienaangaande."

De BMA heeft op 8 januari na een klacht van Telenet een voorlopige maatregel genomen. Proximus en Orange Belgium moeten hun plannen opschorten tot 20 maart. Telenet verwelkomt de maatregel, waar het om had gevraagd. Proximus en Orange zeggen er kennis van genomen te hebben.

Onderzoek toezichthouders

Het BIPT heeft al een onderzoek aangekondigd. Orange Belgium en Proximus dienen het Mededingingscollege en het Auditoraat van de BMA te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de houding van het BIPT dienaangaande, schrijft Telenet in een persbericht.

De twee aanbieders willen actieve apparatuur gaan delen in het radionetwerk, voor 2G tot en met 5G. Telenet zegt te begrijpen waarom ze – binnen de grenzen van de wet – hun netwerk willen delen, maar stelt dat de consequenties voor de mededinging groot zijn.

Telenet bestrijdt dat via procedures bij de autoriteiten. Volgens Telenet gaat het aantal infrastructuurspelers van drie naar twee. Samen hebben Proximus en Orange Belgium een marktaandeel van 75 procent en een quasi-monopolie in het zakelijke segment.

Operators werken verder aan plan

Orange Belgium en Proximus melden in een gezamenlijk persbericht dat hun samenwerking niet is verboden en dat ze meewerken aan het onderzoek. Tijdens de procedure over voorlopige maatregelen zijn Orange Belgium en Proximus enkele verbintenissen aangegaan die de doelstellingen van de overeenkomst niet belemmeren, dit om de door het BIPT geuite aandachtspunten nader te verduidelijken en te beantwoorden.

Rekening houdend met het snelle verloop van deze procedure, heeft de Mededingingsautoriteit beslist om de uitvoering van de overeenkomst voor het delen van mobiele netwerken tot 16 maart 2020 op te schorten om het BIPT extra tijd te geven om de laatste wijzigingen aan de bepalingen van de overeenkomst te beoordelen en na te gaan of de aangegane verbintenissen worden nagekomen. Gedurende deze periode kunnen Orange Belgium en Proximus nog steeds voorbereidende maatregelen nemen.
Antwoord
#7
De Belgische telecomproviders Proximus en Orange Belgium herstarten de voorbereidingen voor het delen van hun mobiele netwerken. De telecomtoezichthouder van België, het BIPT, maakt na onderzoek de weg vrij voor de joint venture.

Proximus meldt de voorbereidingen met Orange Belgium voor de verdere samenwerking volledig te hervatten, omdat het BIPT dinsdag groen licht heeft gegeven. De telecomregulator had van de Belgische Mededingingsautoriteit tot 16 maart 2020 gekregen om de plannen voor de joint venture verder te onderzoeken, maar BIPT meldt dat de voorlopige maatregelen ten einde lopen.

Proximus en Orange Belgium maakten vorig jaar in de zomer bekend dat ze in aanloop naar de komst van 5g antennes, masten en basisstations voor hun mobiele netwerken wilden samenvoegen en onder wilden brengen bij een op te richten joint venture. Beide bedrijven blijven onder de plannen concurrenten en zo blijven ze hun core-netwerken zelf beheren en ook hun mobiele spectrum blijft in eigen beheer.

Telenet, dat aanvankelijk ook bij de plannen betrokken was, maakte bezwaar omdat de samenwerking marktverstorend zou zijn. Hangende het onderzoek hiernaar stelde het BIPT tijdelijke maatregelen in om de voorbereidingen op een laag pitje te zetten.
Antwoord
#8
Proximus en Orange Belgium hervatten de voorbereidingen met betrekking tot de overeenkomst voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk.

Begin januari, in het kader van de door Telenet ingeleide procedure waarbij om voorlopige maatregelen werd verzocht, gaf de Belgische Mededingingsautoriteit aan de telecomregulator BIPT tot 16 maart 2020 de tijd om de overeenkomst verder te onderzoeken. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft gisteren bevestigd dat er een einde komt aan de voorlopige maatregelen.

Daarom zullen beide operatoren de voorbereidingen met betrekking tot de joint venture volledig hervatten. Dit laat beide operatoren toe de samenwerkingsovereenkomst verder te implementeren.
Antwoord