Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Proximus ziet omzet Q2 6% dalen, beperkte impact Covid-19
#1
De onderliggende omzet van de Proximus Groep voor het tweede kwartaal van 2020 bedroeg EUR 1,330 miljard, 5,9 procent lager dan in dezelfde periode van 2019. De onderliggende directe groepsmarge kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op EUR 880 miljoen, 4,7 procent minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

De Proximus Groep rapporteerde voor het tweede kwartaal van 2020 een sterke daling van zijn onderliggende bedrijfskosten: 8,3 procent minder dan het jaar ervoor, ofwel EUR 403 miljoen. De daling was grotendeels te danken aan de 8,8 procent lagere bedrijfskosten van de activiteiten van Proximus op de thuismarkten. De kosten van internationale carrier-dochter BICS daalden in dezelfde periode met 3,3 procent.

De onderliggende ebitda van de Proximus Groep kwam in het tweede kwartaal uit op EUR 477 miljoen, 1,5 lager jaar-op-jaar. Dat is met inbegrip van een geraamd netto-effect van COVID-19 van EUR -15 miljoen. De onderliggende groeps Ebitda-marge steeg met 1,6 procentpunten tot 35,9 procent.

Proximus had in de eerste zes maanden van 2020 een vrije kasstroom van EUR 252 miljoen. De daling op jaarbasis volgt vooral uit budget toegekend aan de 'Fit for Purpose'-transformatie. Dit werd voor een groot deel gecompenseerd door de lagere behoefte aan cash voor capex (kapitaalsinvesteringen), minder inkomstenbelastingen en een gunstige evolutie op jaarbasis van het operationele bedrijfskapitaal.

4,3% lagere omzet op thuismarkten

In het tweede kwartaal heeft Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten gerealiseerd van EUR 1,037 miljard. Dat is een daling met 4,3 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De daling is merendeels het gevolg van de impact van de coronacrisis. Die zorgde onder meer voor een sterke daling van de totale omzet uit roaming ten gevolge van veel internationale reisverboden.

Verder trad omzetverlies op door 'proactieve commerciële acties' van Proximus voor klanten tijdens de lockdown. Afgezien van de effecten van COVID-19 bleven de normale bedrijfstrends vrij stabiel, terwijl het convergente multiplay-aanbod van Proximus steeds meer aanslaat volgens de operator. Dat leidde in het kwartaal tot een verdere omzetstijging van 3,1 procent op jaarbasis uit convergente klanten.

De onderliggende directe marge op de thuismarkten bedroeg in het tweede kwartaal EUR 804 miljoen, 4,6 minder jaar-op-jaar. Meer dan de helft van de daling was toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis. Alle klantensegmenten werden getroffen door lagere roamingvolumes. Proximus liet klanten in zowel het Consumer- als het Enterprise-segment tijdelijk gratis gebruikmaken van een aantal geselecteerde telecomdiensten.

Forse daling bedrijfskosten

Proximus wist de bedrijfskosten op de thuismarkten in Q2 met 8,8 procent omlaag te brengen, grotendeels door verkleining van het personeelsbestand. De inspanningen van de onderneming om haar kosten in wat het 'uitzonderlijke tijden'noemt onder controle te houden, kwamen ook tot uiting in niet-personeelskosten. Exclusief de factureerbare ICT-personeelskosten in het B2B-segment zijn de indirecte kosten op de thuismarkten op jaarbasis met 9,3 procent gedaald.

De onderliggende Ebitda op de thuismarkten kwam uit op EUR 442 miljoen EUR, 1 procent lager dan het jaar ervoor. De sterke daling van de kosten hebben de druk op de directe marge wegens de negatieve financiële effecten van COVID-19 bijna volledig gecompenseerd. De Ebitda-marge op de thuismarkten als percentage van de omzet is jaar-op-jaar gestegen van 41,2 tot 42,6 procent.

Resultaten buiten thuismarkten

Voor het tweede kwartaal van 2020 rapporteerde de internationale dochter BICS (Belgacom International Carrier Services) een directe marge van EUR 76 miljoen, 5,3 procent minder ten opzichte van het voorgaande jaar. Er was een negatieve impact van COVID-19 op de roamingmarge van BICS, bovenop de geleidelijke insourcing door MTN. Dit werd slechts deels gecompenseerd door een sterk resultaat van het Amerikaanse cloudcommunicatieplatform TeleSign, vooral op het gebied van authenticatie (A2P) en mobiele-identiteitsdiensten.

De directe marge als percentage van de omzet verbeterde met 1,6 procentpunten op jaarbasis tot 25,9 procent in het tweede kwartaal van 2020. De kwartaal-Ebitda van BICS bedroeg EUR 35 miljoen, een daling van 7,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Lagere capex wegens Covid-19

Proximus Groep investeerde in het tweede kwartaal EUR 187 miljoen, wat de capex voor de eerste zes maanden van 2020 op EUR 418 miljoen brengt. Dit is lager dan de EUR 466 miljoen voor de vergelijkbare periode van 2019 (exclusief investeringen in licenties voor mobiel spectrum). De daling op jaarbasis is vooral het gevolg van de impact van COVID-19 op de capex. Voorbeelden zijn vertragingen bij wegenwerken, aansluitingen en apparatuur bij klanten, migratie van de backbone.

Verder werd er minder geïnvesteerd in het kopernetwerk (xDSL) en werden minder strategische investeringen door het bedrijf uitgesteld. Ook rondde proximus een aantal investeringsprojecten af, zoals de migratie naar één ‘order-to-cash’ IT-keten voor mass market en Fiber to the Business in grote industriegebieden.

Het investeringsniveau voor glasvezel over de eerste zes maanden van 2020 kreeg prioriteit, om zo een FTTH-netwerk naar 39.000 extra woningenui te rollen. Eind juni 2020 kwam daarmee het aantal homes connected uit op 346.000 aangesloten woningen en bedrijven. Proximus neemt zich voor om tegen het einde van het jaar, ondanks een aantal effecten van COVID-19, de volledige geplande uitrol voor 2020 te realiseren.

Negatieve impact Covid-19

In de eerste helft van 2020 heeft COVID-19 een impact van EUR -34 miljoen gehad op de directe marge. een oorzaak was het gratis gebruik van diensten voor klanten tijdens de lockdown en vooral van de daling van de roamingmarge. Het Consumer- en Business-segment van Proximus werden zwaar getroffen door het reisverbod, vooral naar bestemmingen buiten de EU, terwijl het wholesale-segment de impact ondervond van minder roaming van bezoekers en minder instant roaming. Verder had dochter BICS te lijden onder een relatief grote impact van COVID-19 wegens de enorme daling van het aantal particuliere en zakelijke reizen.

De negatieve impact van COVID-19 op de directe marge werd beperkt door een actieve beheersing van de kosten en de capexinvesteringen, naast een direct gunstig effect van de lockdown. Er wordt een gedeeltelijke inhaalslag voor de opex-en capexbesparingen voorzien in de tweede helft van 2020.

Met inbegrip van de kostenvoordelen werd de onderliggende ebitda van de Proximus Groep in de eerste helft van 2020 negatief beïnvloed door de effecten van COVID-19 voor een geraamd nettobedrag van EUR -20 miljoen EUR.

Verwachtingen heel 2020
Voor de rest van het jaar verwacht Proximus blijvende neerwaartse druk op zijn directe marge. Zo zullen reisbewegingen ook de komende twee kwartalen mogelijk beperkt blijven, vooral naar niet-Europese bestemmingen. Dat heeft een impact op de activiteiten op de thuismarkten en op BICS.

De COVID-19-crisis heeft het digitaliseringstraject van Enterprise-klanten versneld, waardoor de vraag naar cloud- en beveiligingsdiensten is toegenomen. Het business-segment zal de komende tijd echter naar verwachting te maken krijgen met een groter aantal vertragingen of annuleringen van ICT-projecten.

Tegelijkertijd wacht Proximus dat de COVID-19-gerelateerde kostenvoordelen in de tweede helft van 2020 zeer beperkt zullen zijn en zal een aantal uitgestelde commerciële uitgaven in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. Daarom verwacht Proximus voor de tweede helft van het jaar een bijkomende netto-impact op de onderliggende groeps-Ebitda van ongeveer EUR -40 miljoen.

De operator verwacht dat de ebitda verder onder druk zal komen door COVID-19. Wel is Proximus ervan overtuigd dat het het capexniveau voor 2020 evenredig kan beheersen. Dit kan door minder strategische capex-projecten te beperken en tegelijk zijn cruciale plannen voor glasvezel, 5G en de digitale transformatie te vrijwaren. Zo kan de verwachte impact van COVID-19 op de groeps-Ebitda over het hele jaar beperkt blijven tot circa EUR -60 miljoen.

Ebitda-verwachting blijft gelijk

Op basis van de behaalde resultaten en rekening houdend met de ramingen voor de rest van het jaar, vertrouwt Proximus erin dat het zijn vooruitzichten voor 2020, zoals aangekondigd op de Capital Markets Day op 31 maart 2020, kan waarmaken. Dat betekent onder meer een onderliggende groepsebitda minus capex aan de bovenkant van EUR 780 - 800 miljoen.

Klantengroei in Consumer en Enterprise

In het tweede kwartaal van 2020 heeft Proximus sterke klantengroei in het Consumer-segment gerealiseerd, vooral wat het nettoaantal nieuwe klanten voor mobiele postpaid betreft. Proximus heeft ook zijn klantenbasis voor vast internet en tv uitgebreid, mede door lagere churn-niveaus en een inhaalbeweging om de vertraging in installaties weg te werken na de beslissing van half maart om klanteninstallaties te beperken tot dringende zaken. Proximus is er naar eigen zeggen ook in geslaagd om zijn convergentieratio verder op te trekken, dankzij het succes van Minimus en Epic-combo.

Ook in het Enterprise-segment van Proximus groeide de mobiele klantenbasis significant. Proximus stelt zijn leiderspositie in het Belgische M2M-segment versterkt te hebben door de grens van twee miljoen M2M-kaarten te doorbreken. De ICT-activiteiten kenden in het tweede kwartaal een groei, voornamelijk onder impuls van productdeals, terwijl de verschuiving naar nieuwe oplossingen de traditionele telecomdiensten verder uitholde.

Enkele cijfers:

De klantenbasis voor tv nam in het tweede kwartaal met 11.000 toe, tot een totaal van 1.652.000 eind juni 2020 (+1,3% op jaarbasis).
Het aantal klanten voor vast internet kwam uit op 2.108.000, met een aangroei van 19.000 lijnen in het tweede kwartaal (+1,8% op jaarbasis).
Eind juni 2020 waren er in totaal 2.327.000 vaste telefoonverbindingen, een daling met 22.000 in het tweede kwartaal van 2020 (-6,0% op jaarbasis).
De klantenbasis voor mobiele postpaid groeide in het tweede kwartaal van 2020 met 45.000 simkaarten (+2,9% op jaarbasis) tot 4.178.000.
Het aantal prepaidkaarten bedroeg eind juni 662.000 (-36.000 in het tweede kwartaal, -12,2% op jaarbasis)
Er kwam een nettoaantal van 175.000 M2M-kaarten bij, naar 2.085.000 kaarten te bereiken (+32,6% op jaarbasis).
Eind juni 2020 telde Proximus 1.091.000 convergente klanten, waardoor zijn convergentieratio steeg tot 58,6 procent klanten die minimaal één vaste en één mobiele dienst afnemen. Dit is een stijging met 2,2 procentpunten op jaarbasis.
Boutin: vertrouwen in rest 2020
"We hebben de impact van de COVID-19-pandemie op de ebitda van onze Groep in het tweede kwartaal binnen de perken weten te houden", stelt Guillaume Boutin, CEO van de Proximus Groep in een toelichting. "We hebben er dankzij een strikt kost- en investeringsbeheer alle vertrouwen in dat we aan de bovenkant van de guidance voor het volledige jaar zullen uitkomen. We hebben ook cruciale MOU's (principe-overeenkomsten, red.) ondertekend in de uitvoering van onze #inspire2022-strategie, waardoor we onze toekomstige Fiber-uitrol een impuls zullen gegeven."

Volgens Boutin bleken de activiteiten van Proximus goed bestand gebleken tegen de COVID-19-crisis. "De meerderheid van onze netto-klantengroei is het resultaat van solide commerciële prestaties, ondanks het feit dat onze winkels tot 10 mei gesloten waren. Ook al hebben onze proactieve commerciële acties tijdens de lockdown toch wel wat gewogen op onze inkomsten, ze hebben onze klanten zeker gesteund om deze COVID-19-crisis te doorstaan."

#inspire2022-strategie in uitvoeringsfase

Wat de activiteiten op de thuismarkten betreft, zit #inspire2022-strategie volgens de CEO van Proximus nu echt in de uitvoeringsfase om de aangekondigde ambities waar te maken. "Dat heeft geleid tot concrete stappen rond klantwaardeproposities, partnerships en de uitbouw van gigabitnetwerken. Om onze groeidoelstelling te ondersteunen, hebben we op 1 juli Flex gelanceerd, waar we een veelbelovende eerste succes hebben gezien. Dit nieuwe gamma van packs op maat, vooral bestemd voor het multimobiele familiesegment, is een nieuwe katalysator om onze convergente basis verder te laten groeien."

Half juni kondigde Proximus een strategisch partnership met Belfius aan, om klanten digitale bankoplossingen aan te bieden op een 100 procent 'asset-light' basis. Verder is er een overeenkomst gesloten voor de distributie van de nieuwe Pro League-zenders van Eleven Sports, zodat klanten de komende vijf seizoenen via Pickx alle Belgische voetbalwedstrijden live kunnen volgen op al hun schermen.

De joint venture MWingz voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk is operationeel sinds 1 april. De keuze van de leveranciers voor zowel het RAN als het corenetwerk van Proximus vordert goed, stelt Boutin. "We zullen in ons selectieproces rekening houden met alle Europese- en overheidsvereisten en we verwachten geen extra kosten ten opzichte van ons eerder aangekondigde zesjarenplan voor capex."

Overeenkomsten met Eurofiber, DELTA Fiber

Boutin refereerde verder nog aan vandaag aangekondigde MoU’s met Eurofiber en DELTA Fiber. "Daardoor zullen we de uitrol van ons open fibernetwerk in België verder kunnen uitbreiden en versnellen. Het is de bedoeling een aanzienlijke versnelling van ongeveer 30 procent te realiseren ten opzichte van ons doel om tegen 2025 2,4 miljoen woningen en bedrijven op fiber te kunnen aansluiten."

Deze partnerships zullen ook een aanzienlijke verdere schaalvergroting na die datum mogelijk maken, meent Boutin, zodat eind 2028 tot 4,2 miljoen woningen en bedrijven kunnen worden aangesloten op glasvezel - een glasvezeldekking van ongeveer 70 procent.

"Dit zal op lange termijn waardevermeerdering genereren door een meer kostenefficiënte uitrol, een betere concurrentie positie door onbetwiste netwerksuperioriteit en een nog snellere afbouw van koper. We verwachten dat het netto-effect op onze cumulatieve vrije kasstroom in de komende 5 jaar neutraal zal zijn en waarbij een lagere capex voor de fiber uitrol de verwachte kapitaalinjecties compenseert. Vandaar dat er geen effect zal zijn op ons netto schuldniveau."
Antwoord
#2
Proximus en Eurofiber hebben een voorlopige overeenkomst getekend voor de uitbreiding van het glasvezelnetwerk in Wallonie. Onder voorbehoud van de ondertekening van een definitieve overeenkomst, overwegen de partijen een joint venture op te richten voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en upgraden van het netwerk, dat open en toegankelijk zal zijn voor geïnteresseerde wholesaleklanten.
Antwoord
#3
Proximus gaat met de twee Nederlandse bedrijven Delta Fiber en Eurofiber samenwerken om in heel België 2 miljoen huishoudens en bedrijven van een glasvezelaansluiting te kunnen voorzien. Proximus zei eerder tegen 2025 in België 2,4 miljoen glasvezelaansluitingen te willen hebben.

Met de twee samenwerkingsovereenkomsten verwacht Proximus volgens de vrijdag gepresenteerde kwartaalcijfers de glasvezelaansluitingen dertig procent sneller te kunnen realiseren dan het bedrijf zei. Eerder zei Proximus tegen 2025 2,4 miljoen glasvezelaansluitingen te willen realiseren. Het bedrijf denkt dus dat dit met de samenwerkingsovereenkomsten sneller kan. Met de 2,4 miljoen aansluitingen heeft Proximus naar eigen zeggen een glasvezeldekking van ongeveer vijftig procent.

Met Delta Fiber wil Proximus een glasvezelnetwerk in Vlaanderen aanleggen. Met deze samenwerking moeten ongeveer 1,5 miljoen bedrijven en huishoudens aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Delta heeft op dit moment 700.000 glasvezelaansluitingen in Nederland en wil eind volgend jaar een miljoen aansluitingen in het land hebben.

Met Eurofiber wil Proximus focussen op Wallonië. Binnen deze samenwerking moeten minimaal 500.000 woningen en bedrijven aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Eurofiber heeft nu in de Benelux glasvezelaansluitingen op 12.000 locaties en 550 bedrijventerreinen.

De twee bedrijven gaan Proximus helpen met het ontwerpen, bouwen, onderhouden en upgraden van een netwerk. Dit glasvezelnetwerk moet ook opengesteld worden voor wholesaleklanten. Met de overeenkomsten wil Proximus eind 2028 tot 4,2 miljoen glasvezelaansluitingen gerealiseerd hebben. Dan heeft de provider een glasvezeldekking van ongeveer zeventig procent.

Proximus kondigde in maart aan de uitrol van het glasvezelnetwerk te willen versnellen. Eerder wilde het bedrijf pas per 2030 2,4 miljoen woningen en bedrijven aansluiten op het glasvezelnetwerk. De provider kondigde toen al aan op zoek te gaan naar partners.

Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat het aantal klanten van het bedrijf is gestegen. Het aantal tv-klanten steeg met 11.000 naar 1,65 miljoen klanten, het aantal klanten met een vaste internetaansluiting steeg met 19.000 naar 2,1 miljoen. De hoeveelheid klanten met een mobiel abonnement steeg met 45.000 naar 4,1 miljoen klanten. Het aantal machine-to-machine-simkaartklanten groeide met 32,6 procent op jaarbasis het sterkst, naar twee miljoen klanten. De grootste daling zag Proximus bij de prepaidklanten, dat aantal daalde op jaarbasis met 12,2 procent naar 662.000 klanten.

De omzet daalde in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 met 4,3 procent. Proximus haalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,04 miljard euro. Deze daling is volgens Proximus grotendeels te wijten aan het coronavirus, doordat mobiele klanten minder roamen. De omzet van de hele Proximus Groep daalde met 5,9 procent naar 1,33 miljard euro. De brutowinst of ebitda van de Proximus Groep bedroeg 477 miljoen euro, een daling van 1,5 procent.
Antwoord