Waardering:
  • 1 stemmen - gemiddelde waardering is 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Telenet gaat Indi opgeven
#11
(07-11-2012, 01:13)Eburoon schreef: Wie weet wat we na 3 december nog met een INDI recorder kunnen?
Niets? Of enkel de analoge kanalen. Opnames nog bekijken enz..?

nog enkel de digitale zenders bekijken die vrij zitten en je opname's bekijken en opnemen veronderstel ik,
enkel de codering gaat van die zenders die op indi zaten en de kaart zal uitgeschakeld worden.
dan word je box een FTV box, (Free to vieuw,enkel kijken en opnemen dus zoals elke pc tuner kan en kabel tuner op je tv.)
www.master-magic.be
www.radiosite.eu
111 DAB+ radiozenders van Belgie,Frankrijk en Nederland,mooi aantal al.
Antwoord
#12
(26-10-2012, 00:17)master-magic schreef:
(25-10-2012, 19:38)natte schreef:
(24-10-2012, 23:47)master-magic schreef: nog een ander nieuwsbericht:
Citaat:Telenet heeft aangekondigd dat het kijken naar digitale televisie via een Indi-decoder vanaf 3 december niet langer mogelijk zal zijn. Circa 40.000 klanten zouden volgens de administratie van Telenet nog gebruik maken van verouderde Indi-decoders.

Het uit 2004 stammende Indi-platform, een erfenis van de in 2008 door Telenet overgenomen kabelprovider Interkabel, had voor Telenet-klanten al beperkte mogelijkheden. Zo konden kijkers geen gebruik maken van interactieve diensten als Ooit Gemist, iWatch, De Rode Knop of de TV-theek. Telenet besloot de verhuurde Indi-decoders in juli 2009 van de markt te halen.

Inmiddels ondersteunen de leveranciers het Indi-platform niet meer, zo meldt Telenet. Daarom zegt de Mechelse kabelaar genoodzaakt te zijn om Indi uit te faseren. Vanaf 26 november zal het digitale signaal stapsgewijs afgesloten worden. Op 3 december zal het gehele Indi-platform uit de lucht worden gehaald.

Telenet heeft naar eigen zeggen ruim 40.000 klanten in zijn database staan die het Indi-platform nog zouden gebruiken, maar onduidelijk is welk deel al is overgestapt naar de modernere Telenet-digicorders en -digiboxen. Wel zouden circa 9000 huishoudens nog enkel een Indi-decoder in bezit hebben. Telenet zegt dat klanten met een Indi-box deze voor recycling kunnen aanbieden bij een Telenet Center en hen een aanbieding zal doen voor een nieuwe hd-digicoder of -digibox. Ook zal de kabelaar de betreffende klanten schriftelijk informeren over de verdere mogelijkheden.
einde telenet nadert ook lees ik op totaaltv
komt ge van een andere planeet natte,
is al enkele weken gekend,word helemaal amerikaans.
Ja af en toe komt hij eens onder zijn steen uit gekropen,om te zien of het al licht wordt.Big Grin
Antwoord
#13
Heb vorige week een klacht ingediend bij fgov economie en vandaag bij test- aankoop. Persoonlijk heb weinig hoop op resultaat maar ik heb toch moeite gedaan.
Antwoord
#14
Het was trouwens al maanden er voor aangekondigd dat dit ooit ging gebeuren.
Antwoord
#15
En het antwoord is:

Betreft: Uw melding i.v.m. Telenet
Geachte heer,
Ik heb uw melding, daterende van 05/11/2012, in goede orde ontvangen en aandachtig
gelezen.
Ik dien er echter uw aandacht op te vestigen dat de Algemene Directie Controle en
Bemiddeling ( ADCB ) enkel strafrechterlijk kan optreden in het kader van het toezicht op
de economische reglementering, waarvoor zij bevoegd is. Geschillen van louter
burgerlijke aard, zoals inzake facturatie, … net als feitenkwesties, behoren niet tot deze
economische materie. Dergelijke geschillen behoren tot het bevoegdheidsdomein van de
burgerlijke hoven en rechtbanken.
Echter, elke klant die ontevreden is over zijn telecomoperator kan de Ombudsdienst voor
Telecommunicatie gratis vragen om tussen te komen. De ombudsman is bevoegd voor de
telecommunicatiesector. De ombudsdienst is sinds 15 juli 2007 ook bevoegd voor
televisie, door inwerkingtreding van artikel 18 van de wet van 15 mei 2007, op voorwaarde
dat het klachten betreft van eindgebruikers betreffende tussentijdse facturen, de
contractuele bepalingen of de algemene voorwaarden van de operator. De ombudsdienst
is wel een laatste toevlucht. Aangezien, deze dienst niet tot doel heeft om de plaats van
de klantendienst van de telecomoperatoren in te nemen, kan hij alleen optreden als een
klant geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken naar aanleiding van zijn
contacten met zijn telecomaanbieder.
Alleen schriftelijke klachten worden in aanmerking genomen. Het is echter wel mogelijk
om u telefonisch tot de ombudsdienst te wenden op het nummer 02/ 223.09.09 om
optimaal op de hoogte te worden gebracht van uw rechten.
U kunt een klacht indienen bij de ombudsdienst voor de telecommunicatie: per e-mail naar
klachten@ombudsmantelecom.be; per gewone brief, ter attentie van de heer Luc
Tuerlinckx, ombudsdienst voor telecommunicatie, Barricadenplein 1 te 1000 Brussel; per
fax op het nummer 02/ 219.86.59; via indiening van de klacht in de kantoren van de
ombudsdienst tijdens de openingsuren (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur)
en door het invullen van de formulieren beschikbaar op de website
Antwoord
#16
Aangezien het ministerie van economie geen hulp kon bieden heb ik mij gericht tot test-aankoop. hiervan kreeg ik onderstaande reactie.

Dossiernummer :100755836-04
16-11-2012
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen, waarvoor onze dank.

Wij kunnen u niet anders dan gelijk geven. Wij hebben reeds voor onze leden een tussenkomst gedaan.

Wij raden u aan een e-mail naar telenet te richten dat u hiermee niet akkoord kan gaan en dat u hiervoor niet wenst te betalen, gezien zij de overeenkomst eenzijdig wijzigen.

Wij kunnen voor u tussenkomen in bemiddeling maar dan moet u zich wel aansluiten bij onze dienst, hiertoe kan u contact opnemen met onze abonnementendienst.

Met de beste groeten,
Dienst Individuele Hulpverlening
Antwoord
#17
Ja,dat kan je doen maar je zal zien het zal je ook weer geld kosten en of het veel gaat uithalen weet ik niet.En ja,je zal ook weereen nieuwe klant van test aankoop zijn.Want die zijn goed in mensen te strikken.Eens je ze aan je been hebt geraak je er nooit meer van af,ik heb vroeger dat maandblad ontvangen en wou me uitschrijven.Toen dit uiteindelijk gebeurt was kreeg ik herhaaldelijk terug aanbiedingen.
Antwoord
#18
Nieuwe klacht. Zoals aangegeven in een van de vorige mails heb ik nu een klacht ingediend bij de ombudsmantelecom, waarvan ik onderstaand antwoord kreeg:

E mail : klachten@ombudsmantelecom.be
Website : www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 20/11/2012

Betreft : onontvankelijke klacht

Geachte heer,

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft uw klacht van 13/11/2012 over "Contractuele aangelegenheden TV"
in goede orde ontvangen. Uw klacht werd op de Ombudsdienst voor Telecommunicatie ingeschreven met
klachtnummer 2012/15421.

Na onderzoek van de gegevens heb ik echter uw klacht onontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.

De reden van onontvankelijkheid van deze klacht is de volgende:
De Ombudsdienst is een beroepsinstantie. Uit uw probleemstelling blijkt dat u geen klacht bij de eigen
telecommaatschappij deponeerde. Uw klacht werd doorgestuurd naar het telecombedrijf Telenet dat u rechtstreeks
zal antwoorden.

Als het bedrijf niet, of niet afdoend reageert, kunt u een beroepsklacht indienen bij de Ombudsdienst.

Te uwer informatie vindt u in bijlage de procedure om klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor
Telecommunicatie.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Merckx C.

Met bijzondere hoogachting,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman
Antwoord
#19
Vandaag blijkt de laatste dag te zijn ?
juist kaartje in de bus gekregen . 26 november laatste dag Huh
Antwoord
#20
(23-11-2012, 15:04)Eburoon schreef: Nieuwe klacht. Zoals aangegeven in een van de vorige mails heb ik nu een klacht ingediend bij de ombudsmantelecom, waarvan ik onderstaand antwoord kreeg:

E mail : klachten@ombudsmantelecom.be
Website : www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 20/11/2012

Betreft : onontvankelijke klacht

Geachte heer,

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft uw klacht van 13/11/2012 over "Contractuele aangelegenheden TV"
in goede orde ontvangen. Uw klacht werd op de Ombudsdienst voor Telecommunicatie ingeschreven met
klachtnummer 2012/15421.

Na onderzoek van de gegevens heb ik echter uw klacht onontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.

De reden van onontvankelijkheid van deze klacht is de volgende:
De Ombudsdienst is een beroepsinstantie. Uit uw probleemstelling blijkt dat u geen klacht bij de eigen
telecommaatschappij deponeerde. Uw klacht werd doorgestuurd naar het telecombedrijf Telenet dat u rechtstreeks
zal antwoorden.

Als het bedrijf niet, of niet afdoend reageert, kunt u een beroepsklacht indienen bij de Ombudsdienst.

Te uwer informatie vindt u in bijlage de procedure om klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor
Telecommunicatie.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Merckx C.

Met bijzondere hoogachting,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman
ik ben ook niet blind hoor?AngryIk zeg nieuwe klant omdat ik dat ken daar,en zoals ik reeds zei het haalt allemaal toch geen sikkepit uit.Telenet is een multi bedrijf.Die weten wel wat ze in zo een gevallen moeten doen en die wisten dit al op vooand dat hen niets kon gebeuren anders zouden ze het toch niet gedaan hebben .Of wel?
Antwoord